Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Friday, April 23, 2021
Hoạt động Đảng - Đoàn
Chi bộ Điện lực Quan Hóa tổ chức kết nạp đảng viên mới
Chi bộ Điện lực Quan Hóa tổ chức kết nạp đảng viên mới
2021-04-22 17:08
2
Hội nghị Chi hội Hưu trí Điện lực Yên Định
Hội nghị Chi hội Hưu trí Điện lực Yên Định
2021-04-09 10:03
-11
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa
2021-01-22 09:50
-88
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa xung kích ra quân tham gia tổ chức các hoạt động đầu năm 2021
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa xung kích ra quân tham gia tổ chức các hoạt động đầu năm 2021
2021-01-11 16:12
-99
Điện lực Cẩm Thủy triển khai nghiên cứu học tập “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”
Điện lực Cẩm Thủy triển khai nghiên cứu học tập “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”
2020-12-30 09:31
-111
Đội QLVH 110kV Thanh Hóa học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (Nhiệm kỳ 2020-2025)
Đội QLVH 110kV Thanh Hóa học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (Nhiệm kỳ 2020-2025)
2020-12-27 09:51
-114
Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2020-12-10 14:48
-131
Công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Bá Thước
Công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Bá Thước
2020-11-06 15:51
-165
Điện lực Thiệu Hóa với công tác phát triển Đảng viên mới
Điện lực Thiệu Hóa với công tác phát triển Đảng viên mới
2020-10-29 13:54
-173
Chi đoàn Điện lực Cẩm Thủy xung kích trong công tác chuyên môn
Chi đoàn Điện lực Cẩm Thủy xung kích trong công tác chuyên môn
2020-08-28 16:55
-235
123
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập