Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Saturday, December 5, 2020
Hoạt động Đảng - Đoàn
Công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Bá Thước
Công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Bá Thước
2020-11-06 15:51
-26
Điện lực Thiệu Hóa với công tác phát triển Đảng viên mới
Điện lực Thiệu Hóa với công tác phát triển Đảng viên mới
2020-10-29 13:54
-34
Chi đoàn Điện lực Cẩm Thủy xung kích trong công tác chuyên môn
Chi đoàn Điện lực Cẩm Thủy xung kích trong công tác chuyên môn
2020-08-28 16:55
-96
Chi đoàn Điện lực Thị xã Bỉm Sơn tăng cường công tác tuyên truyền nguy cơ mất an toàn lưới điện khi thả diều
Chi đoàn Điện lực Thị xã Bỉm Sơn tăng cường công tác tuyên truyền nguy cơ mất an toàn lưới điện khi thả diều
2020-08-25 09:25
-99
Công đoàn EVN thăm và làm việc Công ty Điện lực Thanh Hóa
Công đoàn EVN thăm và làm việc Công ty Điện lực Thanh Hóa
2015-12-11 09:24
-1818
Đoàn Thanh niên “nói không” với nguy cơ mất an toàn trong lao động sản xuất
Đoàn Thanh niên “nói không” với nguy cơ mất an toàn trong lao động sản xuất
2013-07-05 10:44
-2707
Tháng 3 - Thanh niên cùng hành động
Tháng 3 - Thanh niên cùng hành động
2013-03-26 15:40
-2808
Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa chung tay, góp sức vì cuộc sống cộng đồng
Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa chung tay, góp sức vì cuộc sống cộng đồng
2012-10-16 14:49
-2969
Đại hội Cựu Chiến binh Công ty Điện lực Thanh Hóa lần thứ III
Đại hội Cựu Chiến binh Công ty Điện lực Thanh Hóa lần thứ III
2012-06-02 17:12
-3105
Ngày hội lớn của tuổi trẻ
Ngày hội lớn của tuổi trẻ
2012-04-27 14:37
-3141
12
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập