Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, August 1, 2021
Tin Điện lực - Phân xưởng
Điện lực Ngọc Lặc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trước mùa mưa bão
Điện lực Ngọc Lặc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trước mùa mưa bão
2021-07-30 09:48
1
Những chiến sỹ áo cam nơi vùng biên
Những chiến sỹ áo cam nơi vùng biên
2021-07-28 18:03
-1
Điện lực Vĩnh Lộc nâng cấp cải tạo đường dây 10kV lên vận hành 22kV
Điện lực Vĩnh Lộc nâng cấp cải tạo đường dây 10kV lên vận hành 22kV
2021-07-28 17:21
-1
Điện lực Như Xuân triển khai thi công sửa chữa lớn lưới điện 0,4kV
Điện lực Như Xuân triển khai thi công sửa chữa lớn lưới điện 0,4kV
2021-07-28 15:38
-1
Điện lực Lang Chánh thực hiện chỉnh trang 5S lưới điện
Điện lực Lang Chánh thực hiện chỉnh trang 5S lưới điện
2021-07-28 15:06
-1
Điện lực Cẩm Thủy chú trọng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng
Điện lực Cẩm Thủy chú trọng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng
2021-07-28 07:50
-1
Điện lực thị xã Bỉm Sơn đảm bảo cung ứng điện phục vụ nhân dân
Điện lực thị xã Bỉm Sơn đảm bảo cung ứng điện phục vụ nhân dân
2021-07-28 07:03
-1
Điện lực Như Thanh kiểm tra phúc tra điện năng tăng cao mùa nắng nóng.
Điện lực Như Thanh kiểm tra phúc tra điện năng tăng cao mùa nắng nóng.
2021-07-27 14:43
-2
Điện lực Thị xã Nghi Sơn nâng cao độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện
Điện lực Thị xã Nghi Sơn nâng cao độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện
2021-07-27 11:24
-2
Điện lực Đông Sơn tổ chức chuyển lưới điện từ 10kV lên 22kV
Điện lực Đông Sơn tổ chức chuyển lưới điện từ 10kV lên 22kV
2021-07-27 11:21
-2
12345678910...
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập