Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, August 1, 2021
Thiết bị - Công nghệ mới
Điện lực Nga Sơn ứng dụng flycam trong công tác giám sát thi công cải tạo lưới điện.
Điện lực Nga Sơn ứng dụng flycam trong công tác giám sát thi công cải tạo lưới điện.
2021-07-30 18:09
1
Triển khai phân hệ kiểm tra giám sát mua bán điện năng trên CMIS 3.0
Triển khai phân hệ kiểm tra giám sát mua bán điện năng trên CMIS 3.0
2021-07-26 15:16
-3
Đưa công nghệ Flycam vào trong công tác quản lý vận hành lưới điện tại Điện lực Bá Thước
Đưa công nghệ Flycam vào trong công tác quản lý vận hành lưới điện tại Điện lực Bá Thước
2021-07-16 16:47
-13
Vận hành tối ưu và khai thác hiệu quả hệ thống thu thập dữ liệu từ xa tại Điện lực Hoằng Hóa – PC Thanh Hóa
Vận hành tối ưu và khai thác hiệu quả hệ thống thu thập dữ liệu từ xa tại Điện lực Hoằng Hóa – PC Thanh Hóa
2021-04-07 16:07
-113
Điện lực Thị xã Nghi Sơn triển khai ký số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.
Điện lực Thị xã Nghi Sơn triển khai ký số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.
2020-11-30 16:15
-241
Tập trung khắc phục các TBA công cộng bị mất kết nối đo xa tại huyện Quảng Xương
Tập trung khắc phục các TBA công cộng bị mất kết nối đo xa tại huyện Quảng Xương
2020-11-30 16:01
-241
Điện lực Cẩm Thủy triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa
Điện lực Cẩm Thủy triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa
2020-11-30 15:30
-241
Thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện tại Điện lực Thị xã Bỉm Sơn
Thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện tại Điện lực Thị xã Bỉm Sơn
2020-11-30 15:22
-241
Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
2020-11-17 08:52
-254
Triển khai ký số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tại Điện lực Hoằng Hóa
Triển khai ký số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tại Điện lực Hoằng Hóa
2020-11-16 08:56
-255
12
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập