Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Saturday, December 5, 2020
Thiết bị - Công nghệ mới
Điện lực Thị xã Nghi Sơn triển khai ký số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.
Điện lực Thị xã Nghi Sơn triển khai ký số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.
2020-11-30 16:15
-2
Tập trung khắc phục các TBA công cộng bị mất kết nối đo xa tại huyện Quảng Xương
Tập trung khắc phục các TBA công cộng bị mất kết nối đo xa tại huyện Quảng Xương
2020-11-30 16:01
-2
Điện lực Cẩm Thủy triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa
Điện lực Cẩm Thủy triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa
2020-11-30 15:30
-2
Thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện tại Điện lực Thị xã Bỉm Sơn
Thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện tại Điện lực Thị xã Bỉm Sơn
2020-11-30 15:22
-2
Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
2020-11-17 08:52
-15
Triển khai ký số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tại Điện lực Hoằng Hóa
Triển khai ký số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tại Điện lực Hoằng Hóa
2020-11-16 08:56
-16
Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường lắp đặt công tơ đo đếm từ xa
Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường lắp đặt công tơ đo đếm từ xa
2020-11-11 10:10
-21
Điện lực Yên Định phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thanh Hóa đấu nối hotline bằng xe gầu
Điện lực Yên Định phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thanh Hóa đấu nối hotline bằng xe gầu
2020-11-11 08:55
-21
Điện lực Quảng Xương với công tác lắp đặt công tơ điện tử kết hợp hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa cho khách hàng
Điện lực Quảng Xương với công tác lắp đặt công tơ điện tử kết hợp hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa cho khách hàng
2020-10-29 10:01
-34
Điện lực Thị xã Bỉm Sơn đưa công nghệ chẩn đoán phóng điện cục bộ vào công tác quản lý vận hành
Điện lực Thị xã Bỉm Sơn đưa công nghệ chẩn đoán phóng điện cục bộ vào công tác quản lý vận hành
2020-10-27 11:04
-36
12
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập