Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Tuesday, January 23, 2018
 
Công tác phát triển Đảng ở chi bộ Điện lực Cẩm Thủy
 
2012-06-21 09:48:15

Từ nhiều năm nay, Chi bộ Điện lực Cẩm Thủy luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Chi bộ đã làm lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 quần chúng ưu tú.

 Công tác phát triển đảng là công việc thường xuyên, liên tục nhằm phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú cho Đảng, để cống hiến, góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh, đồng thời xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đề ra.

Đến hiện tại, Chi bộ Điện lực Cẩm Thủy đã có tổng cộng là 13 đảng viên trên tổng số 55 CBCNV, chiếm tỷ lệ 25%. Đây thực sự là lực lượng nòng cốt, luôn nêu gương đi đầu trong học tập, công tác và trong các phong trào thi đua của đơn vị.

Để đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa. Qua đó, Cấp ủy Chi bộ xác định rõ phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; nắm vững điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên. Thường xuyên lãnh đạo xây dựng kế hoạch và giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên từng năm, từng nhiệm kỳ, không ngừng phát triển  về số lượng và nâng cao về chất lượng đảng viên.

Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; kịp thời phổ biến những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn công tác đảng của Đảng bộ Công ty đến toàn thể đảng viên và quần chúng, giúp cho quần chúng có nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu biết về tiêu chuẩn,  nhiệm vụ đảng viên và có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. Cấp ủy Chi bộ luôn quan tâm, phân công nhiệm vụ đối với từng đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong nghị quyết của Chi bộ luôn nhấn mạnh nội dung phát triển đảng viên mới.

Đặc biệt, Chi bộ còn chú trọng lồng ghép nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào nhiệm vụ chuyên môn. Thông qua việc học tập và làm theo lời Bác đã góp phần làm chuyển biến nhanh, mạnh về mặt tư tưởng và hành động của mỗi đảng viên, CBCNV. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua của Công đoàn và Chi đoàn thanh niên tạo môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu, giúp Chi bộ lựa chọn những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến tạo nguồn kết nạp Đảng.

Công tác phát triển đảng viên tại Chi bộ Điện lực Cẩm Thủy đã góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao, bảo đảm tính kế thừa của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

                                                                        Lê Văn Hoan - Điện lực Cẩm Thủy

 

 

 
Tin cùng thư mục :
MỘT NGÀY Ở ĐIỆN LỰC ĐÔNG SƠN
Điện lực Thiệu Hóa với công tác giảm thiểu vi phạm hành lang lưới điện
ĐIỆN LỰC BỈM SƠN VỚI CÔNG TÁC CHỈNH TRANG LƯỚI ĐIỆN, THAY CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ ĐO XA
Điện lực Lang Chánh đảm bảo cấp điện phục vụ Giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam – Lào.
Đại hội chi bộ Điện lực Quan Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2020
ĐIỆN LỰC BỈM SƠN VỚI CÔNG TÁC CỦNG CỐ, CHỈNH TRANG HÒM HỘP CÔNG TƠ TRÊN LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP
Chi đoàn TNCSHCM Điện lực Yên Định tổ chức thành công Đại hội khóa 36 nhiệm kỳ 2017- 2018 tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa khóa XXVII, nhiệm kỳ 2017- 2020
Điện lực Thành phố Thanh Hóa đảm bảo điện dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Điện lực Tĩnh Gia thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp, áp dụng thực hiện chương trình 5S, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD được công ty giao.
ĐIỆN LỰC YÊN ĐỊNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập