Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Friday, April 23, 2021
 
Thông cáo báo chí Quý I năm 2021
 
2021-04-07 18:10:16

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ I NĂM 2021

 

Trong Quý I năm 2021, Công ty Điện lực Thanh Hoá thực hiện các nhiệm vụ SXKD trong điều kiện nguồn điện ổn định, phụ tải duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn do vẫn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm tác động lớn đến tình hình sản xuất của các khách hàng công nghiệp, thương mại - dịch vụ; tình hình biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, ngay dịp tết nguyên đán ..vv.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Chỉ thị của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của Tổng Công ty, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, Côn.g ty Điện lực Thanh Hoá đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quý I năm 2021 với những kết quả cụ thể như sau:

 

          I. VỀ TÌNH HÌNH CUNG ỨNG ĐIỆN

          Tình hình Quý 1/2021:

          - Công suất khu vực quý 1 năm 2021 tăng 12,6%, sản lượng khu vực quý 1 năm 2020 tăng 9,4% so với cùng kỳ 2019;

          - Công suất toàn tỉnh quý 1 năm 2020 tăng 22%, sản lượng toàn tỉnh quý 1 năm 2020 tăng 22,9% so với cùng kỳ 2019, nguyên nhân một phần do tăng trưởng phụ tải tự nhiên và phần lớn do ảnh hưởng phụ tải Luyện kim 1 – E9.28 (4*63MVA) (trạm E9.28 vận hành thương mại tháng 12/2019).

 

          II. CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

 

          1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:

          1.1. Điện thương phẩm:

          Thực hiện quí 1/2021 đạt 1.397,113 Tr. kWh tăng trưởng 12,44% so với cùng kỳ, trong đó KH 110kV tăng 17,78%, KH khu vực tăng 8,95%; Điện TP thành phần: NLNN đạt 19,996 tr. kWh tăng 40 %, CNXD đạt 874,5 tr.kWh tăng 16,18%, TNDV đạt 24,597 tr.kWh tăng trưởng 21,07%, QLTD đạt 451,29 tr.kWh tăng 5,06%, HĐK đạt 26,777 tr.kWh tăng 4,31%.        

 

          1.2. Giá bán điện bình quân:

          1.2.1 Kết quả thực hiện:

          Quí 1/2020, Công ty thực hiện 1.702,80 đ/kWh, giảm 2 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó Giá BQ KH 110kV đạt 1.773,57 đ/kWh tăng 9,79 đ/kWh; Giá BQ KH khu vực đạt 1.794,26 đ/kWh giảm 2,87 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2020.

             1.3. Công tác thu tiền điện:

          1.3.1. Số thu được trong tháng, dư nợ cuối tháng, nêu những đơn vị để dư nợ nhiều, thu dồn vào kỳ cuối.

          - Số thu được quý I/2020: 2.506,280 tỷ đồng.

          - Dư nợ cuối quý I/2020: 87,79 tỷ đồng.

          Trong đó dư nợ khách hàng 110 : 63,26 tỷ đồng.

          Trong đó các điện lực có dư nợ nhiều đó là: Thành phố (1,6 tỷ đồng), Bỉm Sơn (17,3 tỷ đồng), Thị xã Nghi Sơn (35,2 tỷ đồng), Hoằng Hóa (1,7 tỷ đồng), Vĩnh Lộc (3,1 tỷ đồng), Triệu Sơn (13,3 tỷ đồng).

          - Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt là: 51,38% trên Tổng số KH (400.476/797.501 KH). Trong đó thanh toán qua ngân hàng chiếm 15,15 % tổng số KH, qua ví điện tử và tổ chức trung gian chiếm 43,02 tổng số KH.

          1.4. Công tác dịch vụ khách hàng:

          1.4.1. Kết quả thực hiện:

          - Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng: 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng.

          - Chỉ số tiếp cận điện năng: Quý 1 toàn Công ty có 17 khách hàng mua điện trung áp, thời gian điện lực giải quyết cấp điện đạt 3,88/5 ngày.

 

          1.4.2. Công tác tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của khách hàng qua TT.CSKH:

          - Tỷ lệ quá hạn tiếp nhận 0,89%, quá hạn xử lý 0,51%.

 

                1.5.3. Công tác nhắn tin chăm sóc khách hàng:

- Trong quý 1 đã gửi 4.169.342 lượt tin nhắn, trong đó thông báo tiền điện 1.359.039 lượt, thông báo tạm ngừng mất điện 1.159.583 lượt, thông báo CSKH+khác 1.650.920 lượt.

Nhắn tin chăm sóc khách hàng qua Zalo: Đạt 3.155.822 lượt tin , số tiền tiết kiệm qua Zalo thay cho hình thức nhắn tin SMS là 946.746.600 triệu đồng.

1.6. Kết quả thay định kỳ công tơ:

Kết quả thay định kỳ thiết bị đo đếm thực hiện quý 1/ kế hoạch giao quý 1 năm 2020 như sau:

- Công tơ 1 pha: 42.496/32.057 chiếc đạt 132,56% kế hoạch NPC giao.

- Công tơ 3 pha: 5.453/3.990 chiếc đạt 136,67% kế hoạch NPC giao.

- TI: 309/189 đạt 163,49% kế hoạch NPC giao.

- TU: 28/12 đạt 233,33% kế hoạch NPC giao.

* Trong Quý I/2021 đơn vị đã làm tốt công tác quản lý kỹ thuật, điều hành lưới điện trong vận hành các đường dây và TBA 110kV. Đảm bảo hình thực hiện các chỉ tiêu độ tin cây cung cấp điện: PC Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị xử lý triệt để hành lang lưới điện trung, hạ áp để đảm bảo hạn chế tối thiểu các sự cố do hành lang, tuy nhiên công tác này đang gặp không ít khó khăn do hầu hết các cây dọc theo tuyến đều nằm ngoài hành lang và phía trên ĐZ, khi có mưa giông sẽ đổ xuống gây sự cố.

Chất lượng công tác kiểm tra định kỳ ngày, đêm đường dây và thiết bị để phát hiện và ngăn ngừa kịp thời sự cố.

Công ty quan tâm đến công tác đầu tư xây dựng, trong đó việc đưa ra các giải pháp đẩy nhanh và hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm trong năm 2021.

* Năm 2021 Thực hiện các hoạt động theo chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”; Ứng dụng thành quả của cuộc CMCN lần thứ tư (4.0) trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Triển khai lưới điện thông minh: Xây dựng, hình thành các trạm biến áp không người trực, ứng dụng hiệu quả chương trình đo xa để giám sát tình hình, chất lượng điện năng;

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sửa chữa điện hotline, áp dụng công nghệ mới, sáng kiến trong quản lý vận hành, sửa chữa điện nhằm giảm thời gian cắt điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng;

- Thực hiện ghi chỉ số công tơ bằng máy tính bảng, đọc chỉ số công tơ bằng sóng RF hoặc đọc từ xa, bỏ hoàn toàn sổ ghi chỉ số bằng giấy ở khu vực nông thôn… Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động SXKD Công ty.

* Tập trung và nỗ lực đảm bảo cung ứng điện trong tình hình hệ thống điện thực tế có nhiều khó khăn. Đặc biệt đơn vị đã chủ động tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền tới khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là các phụ tải công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải hợp lý, sẵn sàng các phương án ứng phó trong các thời điểm thời tiết nắng nóng cao điểm dẫn đến phụ tải tăng đột biến và làm tăng nguy cơ sự cố về điện.

* Quảng bá thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thanh Hóa:

- Tuyên truyền, phản ánh không khí lao động, nỗ lực vượt qua khó khăn, các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, những sáng tiến cải tiến kỹ thuật, tấm gương lao động tiêu biểu, các chương trình hoạt động tiêu biểu của đơn vị để những hình ảnh đẹp, những công việc của đơn vị được cộng đồng biết đến, có sức lan tỏa rộng rãi trên các diễn đàn truyền thông đại chúng;

- Tuyên truyền về tinh thần văn hóa học tập không ngừng đến toàn thể CBCNV và người lao động trong Công ty;

- Tuyên truyền về việc lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống của ngành điện, của Tổng công ty và của Công ty trong mỗi CBCNV, người lao động.

* Tuyên truyền về “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

            THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty Điện lực Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.291.999;     Fax: 02373.854.545

 

Địa chỉ: 96 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa

Website: http://pcthanhhoa.npc.com.vn/ 

 
Tin cùng thư mục :
Đảm bảo công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong dịp tết Nguyên đán và ứng phó dịch Covid-19
EVN chuẩn bị sẵn sàng phục vụ xả nước đổ ải vụ đông xuân năm 2021 khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm của EVNNPC ở mức ‘BB’
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
EVNNPC dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020
Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về việc phát triển điện mặt trời mái nhà sau ngày 31/12/2020
Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2
EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện lần 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ Về việc: Thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
THÔNG CÁO BÁO CHÍ QUÝ III NĂM 2020
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập