Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, August 1, 2021
 
Số hóa – Những con số 6 tháng đầu năm 2021
 
2021-07-13 08:28:48

 

Giảm nhân công, thời gian, đảm bảo an toàn và nâng cao tầm kiểm soát một cách liên tục, chính xác, có hệ thống quản lý thông minh, tối ưu cũng như đưa đến những tiện ích tốt nhất, linh hoạt, thuận tiện nhất cho khách hàng... Đó là những gì từ việc đưa công nghệ số vào áp dụng trong công tác sản xuất kinh doanh đã, đang và sẽ góp phần mang lại nhiều thắng lợi to lớn cho bức tranh chung tại Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC TH) trong 6 tháng đầu năm 2021.

Không ngừng nghiên cứu, đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa lưới điện, những năm gần đây, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, góp phần đảm bảo cho Quốc phòng – An ninh. Công ty đã tích cực đi tắt đón đầu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Sử dụng hiệu quả hệ thống SCADA trong điều độ vận hành hệ thống điện; Phát huy và nâng cao hiệu quả vận hành của Trung tâm điều khiển xa để thực hiện tự động hóa TBA không người trực nhằm góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đồng thời, đơn vị cũng tích cực triển khai xây dựng lưới điện thông minh, sử dụng công nghệ đọc dữ liệu, thu nhận dữ liệu từ xa; Đẩy mạnh việc vận động, tuyên truyền, thỏa thuận ký kết với khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải theo cơ chế phi thương mại; sửa chữa hotline, thay thế công tơ cơ bằng công tơ điện tử kết hợp hệ thống đo xa, số hóa khách hàng, hợp tác với các đối tác trung gian, các ngân hàng tăng cường thu tiền điện không dùng tiền mặt nhất là trong những thời điểm dịch bệnh Covid-19 kéo dài và có nhiều nguy cơ tiềm ẩn trong cộng đồng, yêu cầu hạn chế tối đa tập trung nơi đông người. Ngoài ra, nhận thấy việc nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao từ phía các khách hàng, để góp phần đảm bảo một mặt cho công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp, mặt khác duy trì ổn định trong công tác vận hành hệ thống lưới điện, công ty tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, khuyến cáo đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm …

Năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn là năm thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Nhận thấy được những lợi ích to lớn từ việc đưa ứng dụng số hóa như một đòn bẩy trong công tác SXKD và dịch vụ khách hàng, theo đó PCTH ngay từ những ngày đầu năm đã triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của EVN và Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2022, đẩy nhanh điện tử hoá hệ thống điện, chương trình tự động hoá lưới điện một cách quyết liệt. Chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện cho 715.016 khách hàng. Tăng cường công tác đào tạo nhận thức về chuyển đổi số cho CBCNV, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị để đảm bảo thành công chuyển đổi số. Xây dựng củng cố và nâng cao năng lực đội ngũ công nghệ thông tin trong Công ty nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các năm tiếp theo; Nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng các thành tựu KHCN vào SXKD và ĐTXD. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, EVN và Tổng công ty. Mặt khác, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, CBCNV-NLĐ trong Công ty luôn lắng nghe, chủ động đem lại những dịch vụ tốt nhất, hoàn hảo nhất với tiêu chí “tin cậy – hiệu quả” đến với khách hàng.

Tính đến hết tháng 6/2021, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 6/2021 đạt 51,73%/KH NPC giao là 52,83%. Tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 86,59%/KH 90%. Số hóa hợp đồng mua bán điện lũy kế đến 30/6/2021 toàn Công ty thực hiện được 387.599 khách hàng đạt 109%/kế hoạch 6 tháng, đạt 53,42%/ kế hoạch cả năm Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Hiện tại Công ty đang quản lý 802.813 công tơ bán điện cho khách hàng bao gồm: công tơ 1 pha là 761.741 chiếc (trong đó công tơ điện tử 363.560 chiếc, chiếm 47,73% công tơ 1 pha trên lưới); công 3 pha 41.072 chiếc (trong đó công cơ điện tử là 30.760 chiếc, chiếm 92,03% công tơ 3 pha trên lưới).

Hệ thống đo xa đo đếm đầu nguồn các TBA 110kV: Tổng có 329 điểm đo; Hệ thống đo xa đo đếm ranh giới Điện lực với Điện lực và lộ tổng TBA công cộng: Đã thực hiện lắp bổ sung đo xa cho 394 TBA công cộng, nâng tổng số điểm đo xa ranh giới, lộ tổng TBA công cộng toàn Công ty 3.870 điểm đo; Hệ thống đo xa đo đếm TBA KH chuyên dùng: Tổng số khách hàng chuyên dùng: 5.889 điểm đo. Số lượng đã thực hiện hiện lắp đặt đo xa: 4.581 điểm đo. Tỷ lệ khách hàng chuyên dùng của toàn Công ty đã lắp đặt đo xa 77,78%, tỷ lệ kết nối đạt 96,05%. Hệ thống đo xa đo đếm công tơ khách hàng sau TBA công cộng: Số công tơ 1 pha điện tử đo xa: 311.483 chiếc, chiếm 40,09%, số công tơ 3 pha đo xa: 11.627 chiếc, chiếm 33,04% tổng số công tơ 3 pha sau TBA công cộng trên lưới.

Hàng loạt các chương trình được đưa ra và áp dụng như rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng thông qua đơn giản hóa các thủ tục; Tra cứu tiền điện và thông báo lịch cắt điện, đăng ký sử dụng các dịch vụ của ngành điện thông qua hệ thống tin nhắn sms, zalo…. 6 tháng đầu năm 2021: Thực hiện gửi 2,3 triệu tin nhắn. Trong đó 1,35 triệu tin nhắn thông báo tiền điện qua Zalo, 0,88 triệu tin nhắn cắt điện qua Zalo, tiết kiệm 672 triệu đồng phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ SMS. Thực hiện chuẩn hóa được 8.169/8.169 TBA, đạt 100% tổng kế hoạch giao và thực hiện 8.169/8.588 TBA, đạt 95,12% số TBA của toàn Công ty…. Mặt khác Công ty chú trọng đầu tư, cấp các trang thiết bị làm việc hiện đại, tiên tiến, xây dựng các tiêu chuẩn 5s từ văn phòng làm việc đến lưới điện … đáp ứng kịp thời cho người lao động và hệ thống lưới điện... Qua đó góp phần xây dựng và hệ thống lại các chương trình, kế hoạch, hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính nhằm mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ với quyết tâm “Vì niềm tin của bạn”.

Vận dụng thời cơ, khắc phục mọi khó khăn thách thức, linh hoạt trong hành động, với sự quyết tâm nỗ lực không biết mệt mỏi, tập thể lãnh đạo CBCNV-NLĐ Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống Nhà máy Điện Hàm Rồng Anh hùng phấn đấu xây dựng Công ty thành một đơn vị vững mạnh toàn diện trên tất cả các hoạt động SXKD, trong đó việc đưa các ứng dụng công nghệ, số hóa từng bước trên hệ thống nền tảng truyền thống là một việc làm hết sức được quan tâm và đang dần thể hiện được hiệu quả mang lại một cách tích cực, rõ nét…   

Hùng Mạnh - PC Thanh Hóa

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Thanh Hóa nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Công ty Điện lực Thanh Hóa đảm bảo cấp điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021
Clip: Công ty Điện lực Thanh Hóa đẩy mạnh triển khai đa kênh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Clip: Công ty Điện lực Thanh Hóa diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Điện lực Thiệu Hóa Tuyên truyền sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năm 2020
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19 TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6 NĂM 2020
Công ty Điện lực Thanh Hóa diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Để không “sốc” hóa đơn tiền điện tăng cao mỗi khi hè về
Công ty Điện lực Thanh Hóa chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung ứng phó và khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 2
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập