Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Saturday, June 19, 2021
 
Đoàn Thanh niên “nói không” với nguy cơ mất an toàn trong lao động sản xuất
 
2013-07-05 10:44:03

Nhằm phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất. Trước thực tế hiện nay, nguy cơ mất an toàn về điện đang có chiều hướng gia tăng. Với vai trò của lực lượng Đoàn viên thanh niên là đối tượng chủ yếu làm việc trên lưới điện. Để đảm bảo an toàn lao động cho mọi công việc, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phát động trong toàn Đoàn nêu cao tinh thần và trách nhiệm việc chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm trong lao động sản xuất đảm bảo an toàn tuyệt đối bằng việc toàn thể đoàn viên thanh niên ký cam kết với chi đoàn và chi đoàn ký cam kết cùng chuyên môn tránh để xảy ra nguy cơ mất an toàn khi làm nhiệm vụ.

Ngày 25/6/2013, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác Đoàn và chứng kiến lễ ký cam kết giữa tổ chức Đoàn Thanh niên với lãnh đạo chuyên môn về công tác an toàn trong lao động sản xuất tại 03 đơn vị: Điện lực Thành phố, Điện lực Bỉm Sơn, Phân xưởng Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện.

Đoàn kiểm tra đã chứng kiến lễ ký cam kết của Đoàn Thanh niên với chuyên môn về đảm bảo bảo công tác an toàn trong lao động sản xuất dựa trên yêu cầu nghiêm ngặt về quy trình KTAT đối với người lao động trong ngành điện. Lễ ký cam kết đã diễn ra trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của lãnh đạo các đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty. Qua ký cam kết mỗi đoàn viên thanh niên và tổ chức Đoàn Thanh niên tự nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với đơn vị để đảm bảo không xảy ra nguy cơ mất an toàn trong lao động sản xuất.

Đánh giá kiểm tra tại các đơn vị, Trưởng Đoàn - Đồng chí Mai Văn Ước – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa đã nhấn mạnh mục tiêu, định hướng hoạt động cho các đơn vị trong thời gian tới cần tập trung vào các việc sau: Đẩy mạnh tổ chức sinh hoạt đoàn dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế; Quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, về truyền thống ngành điện, của đơn vị; Đẩy mạnh công tác sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, phát huy phần việc thanh niên; xung kích hoạt động vì cuộc sống cộng đồng; Thể hiện vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác phát triển Đảng; Thanh niên đi đầu hưởng ứng thực hiện văn hóa doanh nghiệp và xung kích thực hiện đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất...

Hùng Mạnh – PC Thanh Hóa

 

 
Tin cùng thư mục :
Chi bộ Điện lực Quan Hóa tổ chức kết nạp đảng viên mới
Hội nghị Chi hội Hưu trí Điện lực Yên Định
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa xung kích ra quân tham gia tổ chức các hoạt động đầu năm 2021
Điện lực Cẩm Thủy triển khai nghiên cứu học tập “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”
Đội QLVH 110kV Thanh Hóa học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (Nhiệm kỳ 2020-2025)
Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Bá Thước
Điện lực Thiệu Hóa với công tác phát triển Đảng viên mới
Chi đoàn Điện lực Cẩm Thủy xung kích trong công tác chuyên môn
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập