Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, December 13, 2018
 
THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ
 
2018-08-13 15:58:11

 Về việc triển khai một cửa liên thông đối với dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa của Công ty Điện lực Thanh Hóa

 

Căn cứ Quyết định 2162/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa;

            Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 16/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 2162/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

 

Công ty Điện lực Thanh Hóa thông báo Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Thanh Hóa được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp điện cho tổ chức, cá nhân tự xây dựng trạm biến áp đấu nối vào lưới điện trung áp của Công ty Điện lực Thanh Hóa gồm:

- Thỏa thuận đấu nối và các yêu cầu kỹ thuật công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA;

- Nghiệm thu kỹ thuật, ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện công trình có tổng công suất trạm biến áp tại một địa điểm mua điện > 2000 kVA.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

3. Địa điểm trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa, số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Trong quá trình thực hiện Thủ tục hành chính có vướng mắc và cần được thông tin, hướng dẫn, xin liên hệ số điện thoại: 02373.900.900  (Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa).

Công ty Điện lực Thanh Hóa thông báo đến quý tổ chức, cá nhân biết, liên hệ giải quyết công việc.

                                        Trân trọng !

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Hà Trung với công tác an toàn - vệ sinh lao động
Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức chương trình “Lan toả văn hoá EVNNPC và khởi động chương trình đổi mới khách hàng là trung tâm” năm 2018
Thông tư 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT về thực hiện giá bán điện
Hội thi “Phụ nữ EVNNPC đảm đang – thanh lịch” năm 2018
Hội thi An toàn vệ sinh giỏi năm 2018 Công ty Điện lực Thanh Hóa - Chung tay đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động
Công ty Điện lực Thanh Hoá nỗ lực khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 4 năm 2018.
Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa về công tác chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện ứng phó cơn bão số 4 - Bebinca
Công điện ứng phó cơn bão số 4 BENBICA
Công ty Điện lực Thanh Hóa với công tác chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện ứng phó cơn bão số 3
Công ty Điện lực Thanh Hóa với công tác chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện ứng phó cơn bão số 3
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập