Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, August 1, 2021
 
Điện lực Thiệu Hóa với công tác phát triển Đảng viên mới
 
2020-10-29 13:54:41

 

Xây dựng đội ngũ đảng viên mới nói chung và chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng .

Từ nhận thức trên trong những năm qua Chi bộ Điện lực Thiệu hóa luôn quan tâm công tác kết nạp Đảng mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh.

Trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Chi bộ Điện lực Thiệu hóa đã nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm tăng cường củng cố xây dựng đội ngũ Đảng viên cho Chi bộ. Do vậy công tác phát triển đảng viên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chi bộ hiện nay có 17 Đảng viên trong đó có 16 Đảng viên chính thức và 01 Đảng viên dự bị ngoài ra còn có 02 quần chúng ưu tú đang là đối tượng phát triển Đảng.

Chi bộ thường xuyên quan tâm theo dõi sát sao hoạt động và công tác của các quần chúng đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của những quần chúng ưu tú, giáo dục nâng cao nhận thức của quần chúng về vị trí vai trò của Đảng, qua đó phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng giáo dục, giới thiệu cho Đảng.

Kết quả đến hết tháng 6 năm 2020 Chi bộ đã thẩm tra lý lịch và ra nghị quyết giới thiệu kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng và giúp đỡ 01 Đảng viên trở thành Đảng viên chính thức. Chi bộ cũng đề ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới.          

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để quần chúng trong đơn vị nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hai là: Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Công ty giao cho như:

- Hoàn thành đạt chỉ tiêu tổn thất < 7,9%.

- Không để sảy ra sự cố chủ quan.

- Không để sảy ra tai nạn trong lao động sản xuất.

- Cập nhật đầy đủ 100% số điện thoại vào chương trình CMIS.

- Chuẩn hóa thông tin khách hàng đạt 100%.

- Thu nạp tiền điện đạt 100%.

- Thực hiện tốt công tác DVKH qua cổng dịch vụ công quốc gia.

- Thực hiện độ hài lòng của khách hàng đạt bình quân trên 8 điểm.

         Ba là: Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức lối sống nâng cao phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ Đảng viên.                                                          

                                                                                   Tào Hải Bí thư Chi bộ

                                                                            Giám đốc Điện lực Thiệu Hóa

 

 
Tin cùng thư mục :
Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Triệu Sơn
Chi bộ Điện lực Quan Hóa tổ chức kết nạp đảng viên mới
Hội nghị Chi hội Hưu trí Điện lực Yên Định
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa xung kích ra quân tham gia tổ chức các hoạt động đầu năm 2021
Điện lực Cẩm Thủy triển khai nghiên cứu học tập “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”
Đội QLVH 110kV Thanh Hóa học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (Nhiệm kỳ 2020-2025)
Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Bá Thước
Chi đoàn Điện lực Cẩm Thủy xung kích trong công tác chuyên môn
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập