Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, September 20, 2020
 
Điện lực Quan Sơn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020
 
2020-07-31 08:22:40

 

Xác định việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh điện năng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu xuyên suốt trong toàn bộ công tác từ lãnh chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tập thể lãnh đạo, CBCVN Điện lực Quan Sơn không ngừng nỗ lực, phấn đấuhoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, nhiệm vụ SXKD được giao.

Điện thương phẩm đạt: 13.249.280 kWh tăng trưởng 106,12 % so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 99,92 % kế hoạch Công ty giao. Trong đó: Điện Thương phẩn thành phần CNXD đạt 4.367.778 kWh chiếm 32,97%, giảm so cùng kỳ 3,85%. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, Thành phần quản lý tiêu dùng: 8.232.803.kWh chiếm 62.13 %, tăng so cùng kỳ 112,47 %. Thành phần nông lâm ngư nghiệp: 15.669kwh chiếm 0,11%, tăng so cùng kỳ 141,39 %. Thành phần TNDV: 163.307 kwh chiếm: 1,24%, giảm so cùng kỳ 0,63%. Thành phần khác: 469.723 kwh chiếm: 3,55 %, tăng so cùng kỳ 104,4 %.

Bên cạnh những con số khả quan đó, đơn vị luôn quan tâm đẩy mạnh công tác dịch vụ khách hàng bằng những công việc cụ thể như: Thực hiện Chương trình ng cao chất lượng dịch vụ khách hàng năm 2020; Cung cấp dịch vụ như phát triển khách hàng  rút ngăn thời gian tiếp cận điện năng. Hệ thống phòng giao dịch khách hàng đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 169 khách hàng, trong đó: Khách hàng không đầu tư công trình điện: 169 KH (149 KH sinh hoạt; 20 KH ngòai sinh hoạt).

Đối với công tác thanh tóan tiền điện qua Ngân hàng và tổ chức trung gian: Trong 6 tháng đầu năm thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, Điện lực đã bàn giao cho Bưu điện huyện Quan Sơn, Bá Thước thu hộ tiền điện với 11 xã với tổng số khách hàng 8325 KH chiếm 59,25% khách hàng của Điện lực.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhắn tin chăm sóc khách hàng, với thực tế địa bàn quản lý chủ yếu là nông thôn, miền núi với trình độ dân trí chưa cao, hình thức nhắn tin chăm sóc khách hàng đã mang lại tín hiệu rất tích cực. 6 tháng đơn vị đã thu thập, cập nhật số điện thoại của 11316/14052 KH trên chương trình nhắn tin CSKH (đạt 80,52%). Số lượng tin nhắn đã thực hiện gửi, thông báo đến KH trong 6 tháng đầu năm là: 117860 lượt. Phối hợp triển khai các hoạt động của Trung tâm CSKH Tổng công ty Điện lực miền Bắc, giải quyết kịp thời, đúng hạn các yêu cầu của trung tâm CSKH đưa ra.

Trong Công tác tiết kiệm điện, Điện lực đã phối hợp với Đài phát thanh huyện, Thôn, Bản của các xã tuyên truyền  với nội dung “Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, tiết kiệm điện”; Sản lượng điện tiết kiệm đạt 222.483 kWh bằng 1,67% điện thương phẩm.

Ngoài ra, Điện lực Quan Sơn luôn tập chú trọng, tập trung đến việc kiểm tra giám sát mua bán điện. Theo đó, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 7978/2332 lượt kế hoạch giao, đạt 342%. Lập được 39 biên bản KTSDĐ. Có 04 vụ trộm cắp điện, 11 vụ kiểm tra áp giá điện, 27 vụ đo đếm bị hư hỏng, sai lệch. Điện năng truy thu do công tơ bị cháy, hỏng là: 27 khách hàng = 5.798 kwh; Điện năng truy thu do ăn cắp điện là 04 khách hàng = 4.821 kwh; Số lượt truy thu Non tải TBA Chuyên dùng bằng 58 lượt. Điện năng truy thu là: 15.449kwh  góp phần không làm tăng 0,1%  tổn thất điện năng toàn Điện lực.

Công tác phát triển Zalo: Điện lực Quan Sơn phát triển được 1066/949 khách hàng qua tin nhắn Zalo đạt 112,32% kế hoạch giao.

          Với những kết quả khả quan đạt được trong 6 tháng đầu năm, tin tưởng  trong 6 tháng còn lại của năm 2020, Điện lực Quan Sơn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ do Công ty Điện lực Thanh Hóa giao, phấn đấu đạt mục tiêu đáp ứng mọi  yêu cầu của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn đơn vị quản lý, mang đến ngày càng nhiều hơn sự hài lòng, niềm tin của khách hàng sử dụng điện.

                                                                        Hải Đăng – ĐL Quan Sơn

 

 


 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Nga Sơn chủ động xử lý các nguy cơ gây sự cố lưới điện và đảm bảo cấp điện trước cơn bão số 5 (bão Noul)
Tăng cường công tác phối hợp để bảo vệ an toàn hành lang công trình điện tại Điện lực Yên Định
Điện lực Bá Thước khắc phục nhanh sự cố cháy MBA sau mưa giông
Đội Quản lý vận hành 110kV Thanh Hóa với công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Điện lực Triệu Sơn khắc phục nhanh sự cố
“Chờ điện như con chờ bố mẹ về ”
Đóng điện Lộ 478 E9.11 Trạm 110kV Sầm Sơn
Điện lực Lang Chánh nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
Điện nơi vùng cao
Điện lực Thiệu Hóa thực hiện rửa sứ Hotline
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập