Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Wednesday, October 28, 2020
 
Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực làm việc tại Thanh Hóa
 
2020-09-15 08:19:46

 

 Chiều ngày 11/9/2020, Ban chỉ đạo Quốc gia phát triển Điện lực đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa bàn về “tình hình thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và xây dựng các dự án đường dây đấu nối, nhập khẩu điện của Lào”, tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, giải quyết những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

Đoàn công tác do ông Nguyễn Thái Sơn – Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia phát triển Điện lực làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết Điện lực, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan của từng dự án.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, tiếp và làm việc với đoàn có ông Mai Xuân Liêm – Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Công Thương Thanh Hóa báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện quy hoạch phát triển Điện lực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong đó đã khái quát tổng quan chung hệ thống lưới điện, công tác phát đầu tư phát triển dự án nguồn điện và quá trình thực hiện. Đến nay Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đầu tư hoàn thành 01 TBA 220kV mới tại Nông Cống với công suất 250MVA; cải tạo, mở rộng nâng công suất 01 TBA 220kV Nghi Sơn với công suất 250MVA; Đầu tư mới 03 đường dây 220kV  với tổng chiều dài 18,2/44,7km; cải tạo nâng khả năng truyền tải 01/02 đường dây 220kV với tổng chiều dài 62/122km. Đầu tư mới 10 TBA 110kV với tổng công suất 612/1741MVA; nâng công suất 09 TBA với tổng công suất 384MVA. Đầu tư mới 13/35 đường dây 110kV với tổng chiều dài 60,3/249,3km; cải tạo, nâng khả năng truyền tải 01/14 đường dây 110kV với tổng chiều dài 25/194,4km. Hiện đang triển khai thực hiện thi công dự án TBA 110kV Bãi Trành với công suất 40MVA và 39,6km đường dây 110kV. Triển khai các thủ tục đầu tư cho 07 đường dây 110kV và TBA 110kV Nga Sơn, Thiệu Hóa, Sầm Sơn 2, Bắc thành phố, Thạch Thành, Khu công nghiệp Hoàng Long, Hậu Lộc 2 với tổng công suất 303MVA; 02 đường dây 110kV Xi măng Long Sơn 2 và Trạm nghiền Xi măng Long Sơn.

Hiện nay, hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản đảm bảo, cấp đủ điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên trong thời gian tới, do nhu cầu phát triển kinh tế - xã của tỉnh Thanh Hóa tăng nhanh, nhu cầu cho sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt tăng cao. Bên cạnh đó hạ tầng lưới điện một số nơi vận hành đầy và quá tải, vậy nên nếu không sớm đẩy nhanh tiến độ đầu tư đưa các TBA và đường dây 220kV, 110kV, lưới điện trung áp vào vận hành sẽ không đáp ứng được nhu cầu phát triển phụ tải, nâng cao độ ổn định cung cấp điện.

Đối với tình hình xây dựng đường dây đấu nối, nhập khẩu điện của Lào đến nay đã được UBND tỉnh thỏa thuận, thống nhất hướng tuyến đường dây 220kV Trạm cắt Nậm Sum – Nông Cống tại Công văn số 15995/UBND-CN ngày 21/11/2019. Tiếp đến ngày 16/6/2020 UBND tỉnh đã có Tờ trình số 82/TTr-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên để thực hiện dự án. Gần đây nhất ngày 28/8/2020 UBND tỉnh đã có Công văn số 11963/UBND-NN giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền chấp thuận thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực tại văn bản số 65/BCĐQGĐL-VPBCĐ ngày 24/8/2020.

Đồng thời cũng kiến nghị, đề xuất Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo Quốc gia phát triển Điện lực, Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty truyền tải điện,  Tổng công ty Điện lực miền Bắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư đường dây và TBA 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn, Sầm Sơn. Các dự án đường dây và TBA 110kV, lưới điện trung hạ áp vào vận hành theo quy hoạch phát triển điện lực Thanh Hóa đã được phê duyệt. Sớm thẩm định phê duyệt bổ sung vào quy hoạch các dự án điện mặt trời tại Yên Định mở rộng, Cẩm Thủy 1, Công Chính, Yên Lạc.

Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ông Lê Quang Thái – Phó Tổng Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực,  lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành địa phương, các doanh nghiệp cùng Tổng công ty tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai các dự án cấp thiết trước mắt như đã báo cáo  trong buổi làm việc trước đó với UBND tỉnh.

Ông Hoàng Thanh Sơn – Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã báo cáo tình hình về phát triển phụ tải năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 có xét đến 2025, đồng thời đưa ra một số đề xuất kiến nghị bổ sung tại buổi làm việc trước đó: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương, các BQL KTT, KCN, … hàng năm tổng hợp và cung cấp cho Công ty ĐL Thanh Hoá kế hoạch dự kiến sử dụng công suất của các khách hàng trong khu vực của năm kế tiếp và 3 năm tiếp theo, để nâng cao sự đồng bộ trong cấp điện cho khách hàng. Chỉ đạo các BQL KTT, KCN, ... khi làm quy hoạch chi tiết và cấp đất cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng điện lớn cầntính toán, bố trí quỹ đất để xây dựng trạm 110kV và hành lang tuyến đường dây cấp điện.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Mai Xuân Liêm  cam kết: Tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành với doanh nghiệp, tiếp thu và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó khâu giải phóng mặt bằng, thống nhất các quy trình thủ tục xử lý công việc để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Kết luận chỉ đạo buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Sơn – Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển Điện lực ghi nhận ý chí quyết tâm của lãnh đạo của UBND, các Ban, Ngành tỉnh Thanh Hóa cũng như sự quan tâm tạo điều kiện đối với Ngành điện. Thời gian tới các bên cần đẩy mạnh tăng cường công tác phối hợp và kiểm tra công tác thủ tục, giấy phép sử dụng đất trong công tác đầu tư xây dựng, công tác đền bù giải phóng mặt bằng giữ tiến độ diễn ra đúng kế hoạch đồng thời đảm bảo chất lượng trong thiết kế, quản lý dự án. Yêu cầu các đơn vị có dự án trên tỉnh bố trí nguồn vốn hợp lý, xây dựng kế hoạch dự phòng để tránh thi công bị dở dang, phát sinh. Đối với các dự án điện Năng lượng mặt trời cần rà soát, tính toán kỹ trong quá trình bổ sung vào quy hoạch đảm bảo hiệu quả phát triển kinh tế. Bám sát thực hiện xây dựng đường dây đấu nối, nhập khẩu điện của Lào nhanh chóng đạt tiến độ đề ra.

                                                                                              Hùng Mạnh – Văn phòng PCTH

 
Tin cùng thư mục :
Huấn luyện công tác An toàn – Vệ sinh lao động tại Cụm số 6
Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 9)
Tăng cường công tác đảm bảo cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Phó Tổng giám đốc Vũ Anh Phương làm việc tại PC Thanh Hóa về công tác ứng phó cơn bão số 7 (bão Nangka)
Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng và nhiệm vụ quý IV năm 2020
Điện lực thành phố Thanh Hoá (PC Thanh Hoá) nỗ lực khắc phục sự cố do cơn bão số 5 gây ra.
Phó Tổng giám đốc Lê Quang Thái làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa
PC Thanh Hóa có thêm cổng thanh toán qua tổ chức trung gian
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện làm việc tại PC Thanh Hóa
Mong cho trời đừng mưa
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập