Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, January 17, 2021
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ QUÝ III NĂM 2020
 
2020-09-29 15:11:53

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ III NĂM 2020

 

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 Trong Quý III năm 2020, Công ty Điện lực Thanh Hoá thực hiện các nhiệm vụ SXKD trong điều kiện nguồn điện ổn định, phụ tải duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm tác động lớn đến tình hình sản xuất của các khách hàng công nghiệp, thương mại - dịch vụ; tình hình biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp, đã xảy ra mưa bão đồng thời  nhiều đợt nắng nóng gay gắt vẫn còn kéo dài làm phụ tải tăng cao gây quá tải cục bộ ở một số khu vực, lưới điện tại một số khu vực đã xuống cấp và quá tải chưa có vốn đầu tư cải tạo ..vv.

Ngay từ đầu quý III/2020, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của Tổng Công ty, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV, Công ty Điện lực Thanh Hoá đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quý III năm 2020 với những kết quả cụ thể như sau:

          I. Công tác sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng

          1. Điện thương phẩm:

- Thương phẩm toàn Công ty lũy kế 3 tháng trong Quý III/2020 đạt 1.633,389,885 tr.kWh tăng trưởng 124,57% so với cùng kỳ năm 2019.

- Do bị  ảnh hưởng của dịch covid 19 đợt 2 nên thương phẩm các thành phần ảnh hưởng.

          2. Tổn thất điện năng:

   * Tổn thất điện năng theo kỳ hóa đơn: (số liệu đến  ngày 29/9/2020) là 4,06%

          3. Công tác tiết kiệm điện:

Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền TKĐ trên loa truyền thanh của 559 xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh;

Tuyên truyền, vận động Khách hàng tham gia ký thỏa thuận chương trình điều chỉnh phụ tải để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng trong việc giữ độ ổn định cung cấp điện toàn hệ thống.

Triển khai Phương án chuẩn hóa thông tin khách hàng một số phần mềm ứng dụng SXKD: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty về việc triển khai Phương án chuẩn hóa thông tin khách hàng một số phần mềm ứng dụng SXKD. nội dung công việc chuẩn hóa mới thực hiện được ở khâu chuẩn hóa thông tin khách hàng, sơ đồ một sợi, số cột, mã lộ.

          4. Công tác dịch vụ khách hàng:

4.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng và chỉ số tiếp cận điện năng:

          - Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng: 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng có thời gian trung bình đạt so với quy định.

          - Chỉ số tiếp cận điện năng: Công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện kịp thời cho khách hàng.

4.2. Công tác tiếp nhận, giải quyết thông tin phản ánh qua Trung tâm chăm sóc khách hàng:

Tình hình tiếp nhận, giải quyết thông tin từ Trung tâm chăm sóc khách hàng đã có chuyển biến tích cực.

4.3. Công tác nhắn tin chăm sóc khách hàng:

* Thực hiện nhắn tin SMS:

* Nhắn tin thông báo đến khách hàng qua Zalo

4.4. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ điện trực tuyến: (được tính từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020)

          - Tiếp nhận cung cấp DV điện qua TTCSKH, Cổng DVCQG toàn Công ty thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu.

-  Cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử toàn Công ty đạt tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử tăng, 100% yêu cầu về dịch vụ cấp điện hạ áp đã được các Điện lực thực hiện theo phương thức điện tử, có sử dụng ứng dụng hiện trường trong việc khảo sát và treo tháo công tơ. Các dịch vụ sau hợp đồng hiện đang triển khai thực hiện thử nghiệm trên chương trình CMIS.

- Cung cấp DV điện qua Cổng DVCQG

II. Công tác quản lý kỹ thuật, điều hành lưới điện

1. Tình hình vận hành lưới điện:

Công tác vận hành lưới điện Quý III năm 2020 đảm bảo ổn định, an toàn, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt cấp điện ổn định cho các phụ tải quan trọng trong đợt phòng chống dịch COVID-19 đợt 2 và những đợt nắng nóng còn xuất hiện cùng với mưa bão xảy ra trên diện rộng.

2. Công tác sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn tài sản cố định:

- Công tác SCTX định kỳ: Đã chỉ đạo các điện lực lập theo kế hoạch được phân bổ năm 2020 Công ty thực hiện đăng ký 632 hạng mục với giá trị 20,41 tỷ đồng.

- Công tác SCL: Tổng chi phí sửa chữa lớn năm 2020 Công ty được Tổng Công ty giao là 96.660 triệu đồng, trong đó chi phí SCL lưới điện 110kV là : 69.569 Tr đồng; Lưới điện trung, hạ áp là: 26.347 Tr đồng; Kiến trúc là 744 Tr. đồng.

III. Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ

          Trong 3 tháng của Quý III năm 2020, toàn Công ty đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện công tác ATLĐ theo đúng chỉ đạo của NPC và các quy trình quy định hiện hành về công tac an toàn.

          Tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch qui trình an toàn điện, cấp thẻ an toàn điện cho CBCNV người lao động theo qui định của thông tư số 31/2014-BCT, huấn luyện hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra kiến thức về AT điện cho thợ điện nông thôn. Phối hợp với phòng cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thanh Hóa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở.

Thực hiện kiểm tra hiện trường sản xuất, kiểm tra tổng thể công tác AT-VSLĐ; kiểm tra kiểm soát ATLĐ trên hệ thống ECP, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm soát ATLĐ.

     Lập phương án PCTT&TKCN và phương án diễn tập PCTT&TKCN, quản lý trình tự công việc đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, xử lý sự cố lưới điện và hệ thống viễn thông (ba trong một) năm 2020 của Công ty và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện các nội dung đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn theo kế hoạch đã được Giám đốc Công ty duyệt.

        Đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác xử lý các điểm vi phạm hành ATLĐCA, các điểm khoảng cách pha đất không đạt.

        IV. Các công tác khác: Công tác đầu tư xây dựng, Công nghệ thông tin, Tổ chức, lao động, tiền lương; Tài chính kế toán; Quản lý vật tư; Văn phòng và Công tác thanh tra bảo vệ, pháp chế đều hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công ty Điện lực Thanh Hóa;

Điện thoại: 02373.291.999;     Fax: 02373.854.545

Địa chỉ: 96 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp. Thanh Hóa

Website: http://pcthanhhoa.npc.com.vn/ 

 
Tin cùng thư mục :
EVN chuẩn bị sẵn sàng phục vụ xả nước đổ ải vụ đông xuân năm 2021 khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm của EVNNPC ở mức ‘BB’
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
EVNNPC dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020
Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin về việc phát triển điện mặt trời mái nhà sau ngày 31/12/2020
Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đợt 2
EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện lần 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ Về việc: Thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
THÔNG CÁO BÁO CHÍ QUÝ I NĂM 2020
THÔNG CÁO BÁO CHÍ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập