Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, August 1, 2021
 
Điện lực Yên Định phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thanh Hóa đấu nối hotline bằng xe gầu
 
2020-11-11 08:55:50

 Công nghệ đấu nối lưới điện trung thế lần đầu tiên được áp dụng tại Điện lực Yên Định đã góp phần nâng cao độ tin cậy cấp điện, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định phục vụ người dân trên địa bàn huyện Yên Định.

Ngày 30/10/2020, Điện lực Yên Định đã phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thanh Hóa (Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc) thực hiện thi công đấu nối 01 Trạm biến áp chuyên dùng cho khách hàng tại địa bàn xã Định Long, huyện Yên Định bằng xe gầu trên lưới điện 22kV.