Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Friday, April 23, 2021
 
Điện lực Cẩm Thủy triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa
 
2020-11-30 15:30:39

 

Thực hiện công văn số 472/EVNNPC-VT ngày 07/02/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và công văn chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc lắp đặt và sử dụng công tơ điện tử thu thập dữ liệu từ xa trên lưới điện. Nhận thấy lợi ích từ việc lắp đặt và sử dụng công tơ điện tử thu thập chỉ số công tơ từ xa không chỉ mang lại hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh điện năng của đơn vị nói riêng và ngành điện nói chung mà còn mang lại lợi ích cho khách hàng. Cụ thể, công tơ điện tử giúp giảm nhân công ghi chỉ số điện, giảm nguy cơ tai nạn lao động, cải thiện tính minh bạch với khách hàng. Từ những lợi ích thực tế, Ban giám đốc Điện lực Cẩm Thủy đã chỉ đạo các Phòng, Đội lập kế hoạch, thông báo cho chính quyền địa phường và khách hàng sử dụng điện; chuẩn bị mọi nguồn nhân lực triển khai thực hiện.

Tính đến cuối tháng 11/2020, Điện lực Cẩm Thủy đã tiến hành thay thế và kết hợp làm công tác 5S trên lưới điện 05 trạm biến áp với tổng số công tơ điện tử đo xa được lắp đặt là 990 cái. Bằng sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và cố gắng của CBCNV đơn vị quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Công ty giao.

                                                                                             Đinh Cường – ĐL Cẩm Thủy

 
Tin cùng thư mục :
Vận hành tối ưu và khai thác hiệu quả hệ thống thu thập dữ liệu từ xa tại Điện lực Hoằng Hóa – PC Thanh Hóa
Điện lực Thị xã Nghi Sơn triển khai ký số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.
Tập trung khắc phục các TBA công cộng bị mất kết nối đo xa tại huyện Quảng Xương
Thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện tại Điện lực Thị xã Bỉm Sơn
Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt
Triển khai ký số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt tại Điện lực Hoằng Hóa
Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường lắp đặt công tơ đo đếm từ xa
Điện lực Yên Định phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Thanh Hóa đấu nối hotline bằng xe gầu
Điện lực Quảng Xương với công tác lắp đặt công tơ điện tử kết hợp hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa cho khách hàng
Điện lực Thị xã Bỉm Sơn đưa công nghệ chẩn đoán phóng điện cục bộ vào công tác quản lý vận hành
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập