Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, September 20, 2020
Tin ngành điện
Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai thực hiện Quy định mới của Bộ Công Thương về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai thực hiện Quy định mới của Bộ Công Thương về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại
2014-11-03 08:37
-2145
Điện lực Cẩm Thủy chú trọng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng
Điện lực Cẩm Thủy chú trọng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng
2013-12-31 08:08
-2452
Đại hội Công Đoàn Điện lực Thường Xuân nhiệm kỳ 2013-2016
Đại hội Công Đoàn Điện lực Thường Xuân nhiệm kỳ 2013-2016
2013-12-06 18:27
-2477
Bắt đầu nghiệm thu Thủy điện Sơn La
Bắt đầu nghiệm thu Thủy điện Sơn La
2012-12-13 19:03
-2835
Đại hội đại biểu Công đoàn TCTy Điện lực miền Bắc khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018 thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Công đoàn TCTy Điện lực miền Bắc khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018 thành công tốt đẹp
2012-12-07 21:12
-2841
Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018
Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018
2012-12-07 20:54
-2841
TCBC tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 10/2012 của EVN
TCBC tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 10/2012 của EVN
2012-11-12 13:37
-2866
8 tháng tiết kiệm trên 900 triệu kWh điện
8 tháng tiết kiệm trên 900 triệu kWh điện
2012-09-06 09:30
-2933
Nghị quyết liên tịch về việc Quyên góp ủng hộ các huyện nghèo
Nghị quyết liên tịch về việc Quyên góp ủng hộ các huyện nghèo
2012-08-23 07:58
-2947
EVN NPC phát động thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2012"
EVN NPC phát động thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2012"
2012-08-23 07:55
-2947
123
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập