Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Saturday, June 19, 2021
Thông tin dự án
Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra mang tải các trạm biến áp 110kV và tiến độ thi công dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè – Thiệu Yên.
Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra mang tải các trạm biến áp 110kV và tiến độ thi công dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè – Thiệu Yên.
2021-05-27 14:42
-20
Trạm biến áp 110kV Yên Định đóng điện thành công hai ngăn lộ xuất tuyến 22kV
Trạm biến áp 110kV Yên Định đóng điện thành công hai ngăn lộ xuất tuyến 22kV
2021-05-27 14:40
-20
Kiểm tra nghiệm thu chuẩn bị đóng điện Trạm 110kV – Tĩnh Gia 2
Kiểm tra nghiệm thu chuẩn bị đóng điện Trạm 110kV – Tĩnh Gia 2
2021-05-27 14:39
-20
Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành chuyển đổi toàn bộ lưới 10kV sang vận hành cấp điện áp 22kV TBA 110 kV Hà Trung.
Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành chuyển đổi toàn bộ lưới 10kV sang vận hành cấp điện áp 22kV TBA 110 kV Hà Trung.
2021-05-27 14:37
-20
Phó Tổng giám đốc Lê Quang Thái làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa
Phó Tổng giám đốc Lê Quang Thái làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa
2021-05-27 14:36
-20
Đóng điện Lộ 478 E9.11 Trạm 110kV Sầm Sơn
Đóng điện Lộ 478 E9.11 Trạm 110kV Sầm Sơn
2021-05-27 14:36
-20
Khởi công dự án lắp MBA T2 Trạm 110kV Triệu Sơn, Yên Định
Khởi công dự án lắp MBA T2 Trạm 110kV Triệu Sơn, Yên Định
2021-05-27 14:35
-20
Đóng điện thành công trạm biến áp đầu tiên của Việt Nam ứng dụng công nghệ kỹ thuật số tại Khu Kinh tế Nghi Sơn
Đóng điện thành công trạm biến áp đầu tiên của Việt Nam ứng dụng công nghệ kỹ thuật số tại Khu Kinh tế Nghi Sơn
2021-05-27 14:32
-20
Đóng điện thành công MBA T2 trạm 110kV Yên Định - Thanh Hoá
Đóng điện thành công MBA T2 trạm 110kV Yên Định - Thanh Hoá
2021-05-27 14:30
-20
Đầu tư phát triển hạ tầng ngành điện
Đầu tư phát triển hạ tầng ngành điện
2020-07-31 08:23
-320
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập