Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Sunday, September 20, 2020
Tin Điện lực - Phân xưởng
Điện lực Nga Sơn chủ động xử lý các nguy cơ gây sự cố lưới điện và đảm bảo cấp điện trước cơn bão số 5 (bão Noul)
Điện lực Nga Sơn chủ động xử lý các nguy cơ gây sự cố lưới điện và đảm bảo cấp điện trước cơn bão số 5 (bão Noul)
2020-09-18 17:51
1
Tăng cường công tác phối hợp để bảo vệ an toàn hành lang công trình điện tại Điện lực Yên Định
Tăng cường công tác phối hợp để bảo vệ an toàn hành lang công trình điện tại Điện lực Yên Định
2020-09-17 16:06
0
Điện lực Bá Thước khắc phục nhanh sự cố cháy MBA sau mưa giông
Điện lực Bá Thước khắc phục nhanh sự cố cháy MBA sau mưa giông
2020-09-17 16:00
0
Đội Quản lý vận hành 110kV Thanh Hóa với công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Đội Quản lý vận hành 110kV Thanh Hóa với công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
2020-09-17 15:41
0
Điện lực Triệu Sơn khắc phục nhanh sự cố
Điện lực Triệu Sơn khắc phục nhanh sự cố
2020-09-16 19:44
-1
“Chờ điện như con chờ bố mẹ về ”
“Chờ điện như con chờ bố mẹ về ”
2020-09-15 16:37
-2
Đóng điện Lộ 478 E9.11 Trạm 110kV Sầm Sơn
Đóng điện Lộ 478 E9.11 Trạm 110kV Sầm Sơn
2020-09-15 08:59
-2
Điện lực Lang Chánh nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
Điện lực Lang Chánh nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
2020-09-15 08:19
-2
Điện nơi vùng cao
Điện nơi vùng cao
2020-09-15 08:17
-2
Điện lực Thiệu Hóa thực hiện rửa sứ Hotline
Điện lực Thiệu Hóa thực hiện rửa sứ Hotline
2020-09-09 08:00
-8
12345678910...
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập