Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Monday, March 8, 2021

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

 Tên tiếng Anh: ThanhHoa power Company.

Tên viết tắt: PCTH

Địa chỉ: Số 98 Triệu Quốc Đạt, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0372.210.203.

Fax: 02373.854.545

 Website: http://pcthanhhoa.npc.com.vn

     Công ty Điện lực Thanh Hoá là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC ) với nhiệm vụ chính là cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên 27 huyện, thị, thành phố của tỉnh Thanh Hóa. Đội ngũ CBCNV là 1512 người được đào tạo, có trình độ hiểu biết,nhiệt tình trong lao động, hết mình vì công việc góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN ) thực hiện tốt vai trò chủ đạo của ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, phục vụ an sinh xã hội và phát triển bền vững, phục vụ tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

 Tên tiếng Anh: ThanhHoa power Company.

Tên viết tắt: PCTH

Địa chỉ: Số 98 Triệu Quốc Đạt, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 0372.210.203.

Fax: 02373.854.545

 Website: http://pcthanhhoa.npc.com.vn

     Công ty Điện lực Thanh Hoá là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC ) với nhiệm vụ chính là cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên 27 huyện, thị, thành phố của tỉnh Thanh Hóa. Đội ngũ CBCNV là 1512 người được đào tạo, có trình độ hiểu biết,nhiệt tình trong lao động, hết mình vì công việc góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN ) thực hiện tốt vai trò chủ đạo của ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, phục vụ an sinh xã hội và phát triển bền vững, phục vụ tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

 

Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập