Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Monday, March 8, 2021
 Text/HTML
Minimize

     Giám đốc:

          Thạc sỹ:  Hoàng Thanh Sơn

    Các Phó giám đốc:

+ Phó giám đốc : Kỹ sư Lê Thanh Bình

+ Phó giám đốc : Kỹ sư Nghiêm Đình Sơn

+ Phó giám đốc : Kỹ sư Hoàng Hải

 

 

     Giám đốc:

          Thạc sỹ:  Hoàng Thanh Sơn

    Các Phó giám đốc:

+ Phó giám đốc : Kỹ sư Lê Thanh Bình

+ Phó giám đốc : Kỹ sư Nghiêm Đình Sơn

+ Phó giám đốc : Kỹ sư Hoàng Hải

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : MarkImf14778
Past 24 Hours Hôm qua : 4
Prev. 24 Hours Hôm nay : 3
User Count Toàn bộ : 2464

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập