Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Friday, July 3, 2020
 Text/HTML
Minimize

Các tổ chức đoàn thể.

1. Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa. Đảng bộ có 426 đảng viên sinh hoạt tại 39 chi bộ. Ban chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí.

Bí thư Đảng ủy: Ông Trịnh Xuân Như

Phó Bí thư: Ông Lê Mỹ Việt

2. Tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ban chấp hành Công đoàn gồm 15 đồng chí.

- Chủ tịch Công đoàn: Ông Trần Viết Trường

- Phó chủ tịch thường trực: Ông Triệu Công Lân.

- Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ: Giám đốc : Trịnh Xuân Như

- Trưởng ban nữ công: Vũ Thị Vinh - Trưởng phòng Tài chính Kế toán

3.Tổ chức Đoàn thanh niên.

Gồm 588 đoàn viên.

- Bí thư: Mai Văn Ước

- Phó Bí thư: Nguyễn Hùng Mạnh

4. Hội Cựu chiến binh:

Gồm 172 người. Chủ tịch: Vũ Tiến Dũng: Trưởng phòng Điều Độ

                            Phó Chủ tịch: Lưu Huy Bường: Phó trưởng phòng Vật tư.

Các tổ chức đoàn thể.

1. Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa. Đảng bộ có 426 đảng viên sinh hoạt tại 39 chi bộ. Ban chấp hành Đảng bộ gồm 21 đồng chí.

Bí thư Đảng ủy: Ông Trịnh Xuân Như

Phó Bí thư: Ông Lê Mỹ Việt

2. Tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ban chấp hành Công đoàn gồm 15 đồng chí.

- Chủ tịch Công đoàn: Ông Trần Viết Trường

- Phó chủ tịch thường trực: Ông Triệu Công Lân.

- Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ: Giám đốc : Trịnh Xuân Như

- Trưởng ban nữ công: Vũ Thị Vinh - Trưởng phòng Tài chính Kế toán

3.Tổ chức Đoàn thanh niên.

Gồm 588 đoàn viên.

- Bí thư: Mai Văn Ước

- Phó Bí thư: Nguyễn Hùng Mạnh

4. Hội Cựu chiến binh:

Gồm 172 người. Chủ tịch: Vũ Tiến Dũng: Trưởng phòng Điều Độ

                            Phó Chủ tịch: Lưu Huy Bường: Phó trưởng phòng Vật tư.

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : LÊ NGỌC DƯƠNG
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 1
User Count Toàn bộ : 2120

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Liên kết
 
http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Liên kết
 
http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập