Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Friday, December 3, 2021
Hoạt động Đảng - Đoàn
Lễ công bố Quyết định và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty
Lễ công bố Quyết định và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty
2021-10-04 07:33
-57
Chi đoàn Điện lực Cẩm Thủy tổ chức lễ trưởng thành đoàn cho các đoàn viên
Chi đoàn Điện lực Cẩm Thủy tổ chức lễ trưởng thành đoàn cho các đoàn viên
2021-09-30 10:13
-61
Chi bộ Điện lực Thị xã Nghi Sơn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Chi bộ Điện lực Thị xã Nghi Sơn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
2021-09-28 10:27
-63
Công tác phát triển đảng viên mới tại Điện lực Cẩm Thủy
Công tác phát triển đảng viên mới tại Điện lực Cẩm Thủy
2021-08-27 16:29
-95
Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Triệu Sơn
Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Triệu Sơn
2021-07-12 11:08
-141
Chi bộ Điện lực Quan Hóa tổ chức kết nạp đảng viên mới
Chi bộ Điện lực Quan Hóa tổ chức kết nạp đảng viên mới
2021-04-22 17:08
-222
Hội nghị Chi hội Hưu trí Điện lực Yên Định
Hội nghị Chi hội Hưu trí Điện lực Yên Định
2021-04-09 10:03
-235
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa
2021-01-22 09:50
-312
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa xung kích ra quân tham gia tổ chức các hoạt động đầu năm 2021
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa xung kích ra quân tham gia tổ chức các hoạt động đầu năm 2021
2021-01-11 16:12
-323
Điện lực Cẩm Thủy triển khai nghiên cứu học tập “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”
Điện lực Cẩm Thủy triển khai nghiên cứu học tập “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”
2020-12-30 09:31
-335
123
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập