Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Friday, December 3, 2021
 
Công tác phát triển đảng viên mới tại Điện lực Cẩm Thủy
 
2021-08-27 16:29:15

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng".

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh; ngày từ những ngày đầu của năm Tân Sửu, Đ/c Lê Văn Hợp Bí thư Chi bộ - Giám đốc Điện lực đã chỉ đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công trong đơn vị ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chính sách, tư tưởng chính trị của Đảng, tập chung rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cho các đoàn viên ưu tú để giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2021; Chi bộ đã kết nạp 01 đ/c vào hàng ngũ của Đảng và giới thiệu lên Đảng ủy Công ty Điện lực Thanh Hóa 06 đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng theo đúng qui định.

Thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đội ngũ cán bộ công nhân Điện lực Cẩm Thủy nguyện sẽ tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra trong năm, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Mạnh Cường – Điện lực Cẩm Thủy

 
Tin cùng thư mục :
Lễ công bố Quyết định và bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty
Chi đoàn Điện lực Cẩm Thủy tổ chức lễ trưởng thành đoàn cho các đoàn viên
Chi bộ Điện lực Thị xã Nghi Sơn tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Triệu Sơn
Chi bộ Điện lực Quan Hóa tổ chức kết nạp đảng viên mới
Hội nghị Chi hội Hưu trí Điện lực Yên Định
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa xung kích ra quân tham gia tổ chức các hoạt động đầu năm 2021
Điện lực Cẩm Thủy triển khai nghiên cứu học tập “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”
Đội QLVH 110kV Thanh Hóa học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (Nhiệm kỳ 2020-2025)
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập