Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, October 28, 2021
 
Điện lực Triệu Sơn tăng cường giải pháp thu nợ tiền điện
 
2021-09-16 10:12:04

 

Với đặc thù vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội. Đặc biệt sản phẩm điện là sử dụng trước, trả tiền sau, điều đó đòi hỏi công tác thu nợ của ngành điện phải có những giải pháp phù hợp và cụ thể để đảm bảo thu hồi nợ tốt. Trong đó, công tác xử lý nợ khó đòi luôn là một vấn đề không chỉ liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của các bên, mà còn liên quan đến pháp luật và uy tín của thương hiệu.

Ngay từ đầu năm 2021, Điện lực Triệu Sơn đã chủ động xây dựng các giải pháp, quyết liệt triển khai các phương án thu, xử lý nợ khó đòi theo từng tháng, quý, cụ thể như: Rà soát phân tích các khoản nợ khó đòi đang tồn tại, xem xét nguyên nhân nợ để có biện pháp thu, xử lý. Đối với khách hàng có khả năng thu hồi, đơn vị đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn và CBCNV trong đơn vị có phương án thuyết phục khách hàng thanh toán.

Thời gian qua, tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ Điện lực Triệu Sơn đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD được giao trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều khu vực trên địa bàn bị phong tỏa phòng dịch theo Chỉ thị 15,16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thanh Hóa về xử lý dứt điểm các khoản công nợ tiền điện khó đòi, đặc biệt là khoản công nợ khó đòi từ nhiều năm của Công ty Cromit Cổ định Thanh Hóa thuộc địa bàn quản lý của Điện lực Triệu Sơn (là khách hàng có số nợ tiền điện nhiều nhất, chiếm 90% công nợ khó đòi của Công ty Điện lực Thanh Hóa và đã ngừng sản xuất từ năm 2019). Sau rất nhiều nỗ lực và cố gắng, đến ngày 01/9/2021, Điện lực Triệu Sơn đã thu hồi được số tiền 13.277.309.654 đồng, trong đó: 12.787.309.654 đồng tiền điện và 490.000.000 đồng tiền lãi chậm trả. Thành công này đã góp phần giảm 20% nợ khó đòi tiền điện của toàn Tổng công ty. Với kết quả đã đạt được tập thể và các cá nhân liên quan của Điện lực Triệu Sơn đã được Tổng Công ty tặng giấy khen.

Những tháng còn lại của năm 2021, Điện lực Triệu Sơn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nợ khó đòi, tích cực vận động khách hàng thanh toán nợ, áp dụng triệt để biện pháp xử lý, nhất là các khoản nợ quá hạn từ 03 tháng trở lên, đồng thời giao kế hoạch thu, xử lý nợ khó đòi đến từng cán bộ và nhân viên liên quan. Có cơ chế khen thưởng kịp thời cho bộ phận cá nhân đạt kết quả tốt trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Thùy Dương – ĐL Triệu Sơn

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực thị xã Bỉm Sơn đảm bảo cung cấp điện trong thời gian giãn cách xã hội
Điện lực Quảng Xương tăng cường kiểm tra đêm
Điện lực Thọ Xuân khắc phục kịp thời sự cố về điện trong mùa mưa bão
Hoa Điện 110kV
Điện lực Yên Định chủ động ưng phó với bão số 8 (Kompasu)
Tăng cường phối hợp thu tiền điện trên địa bàn với đối tác Bưu điện
Điện lực Như Thanh kiểm tra phụ tải đảm bảo cung cấp điện trước cơn bão số 8.
Đội QLVH Lưới điện cao thế Thanh Hóa triển khai ứng phó với bão số 7 năm 2021
Điện lực Vĩnh Lộc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện
Điện lực Quan Sơn tiểu tu lưới điện trước mùa mưa bão
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập