Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Friday, January 21, 2022
 
Tăng cường cường lắp đặt công tơ điện tử tại Điện lực Nông Cống
 
2021-10-28 16:29:17

 

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2021 của Công ty Điện lực Thanh Hóa, Điện lực Nông Cống tiếp tục thực hiện phương án lắp đặt công tơ điện tử đo xa tự động công nghệ DCU-RF đợt 3 năm 2021. Theo phương án, trong đợt 3 này Điện lực Nông Cống được Công ty dự kiến phân bổ thay 3585 công tơ điện tử 1 pha, 222 công tơ điện tử 3 pha và 18 bộ DCU. Trước đó Điện lực đã hoàn thành việc thay thế 3290 công tơ điện tử 1 pha và 189 công tơ điện tử 3 pha theo kế hoạch phân bổ đợt 1+2 năm 2021 của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Để đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch được giao phải hoàn thành trước ngày 25/12/2021. Điện lực Nông Cống đã khẩn trương triển khai, lập kế hoạch tổ chức thực hiện, lập phương án thi công, huy động tối đa nguồn nhân lực của đơn vị ngay sau khi có phân bổ công tơ của PCTH, phân nhóm công tác, chuẩn bị vật tư, và các điều kiện để triển khai thi công. Dự kiến đơn vị sẽ hoàn thành các hạng mục trên trước 15/12/2021.

Tính đến ngày 27/10/2021, Điện lực đã thay được 483/978 công tơ điện tử 1 pha và 16/34 công tơ điện tử 3 pha, thuộc số lượng phân bổ lần 2 đợt 3 của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Dự kiến đơn vị sẽ hoàn thành kế hoạch thay công tơ điện tử theo phân bổ lần 2 đợt 3 trước ngày 10/11/2021 đúng tiến độ công ty giao.

Hiện tại, Điện lực Nông Cống quản lý bán điện với 31.770 công tơ; tính đến cuối tháng 9 năm 2021, toàn đơn vị có 9.182 công tơ điện tử 1 pha; 420 công tơ điện tử 3 pha có đo xa sau các trạm biến áp công cộng khu vực xã Tượng Sơn, Thăng Thọ, Yên Lạc và Thị trấn Nông Cống; lắp đặt 350 bộ đo xa cho 350 công tơ điện tử 3 pha 3 giá khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng và 173 bộ đo xa công tơ đầu nguồn trạm công cộng và ranh giới, đạt 100% công tơ khu vực này có hệ thống đo xa.

Việc phát triển công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa đã khẳng định hiệu quả rõ rệt, nâng cao hiệu quả trong quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh bán điện, mang lại lợi ích cho khách hàng và xã hội. Đồng thời giúp cho Điện lực tiết kiệm được nhân lực, đảm bảo tính chính xác trong việc ghi và nhập chỉ số công tơ.

Đối với khách hàng, việc thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử này là hoàn toàn miễn phí, vì mục tiêu muốn nâng cao chất lượng hạ tầng hướng đến phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Đối với Điện lực Nông Cống, việc ứng dụng công tơ điện tử đọc chỉ số từ xa trong quản lý vận hành lưới điện cũng đem lại nhiều lợi ích thiết thực như: công tơ điện tử có độ chính xác cao hơn, công suất tiêu thụ của công tơ thấp dẫn đến giảm tổn thất điện năng lưới điện, giúp giảm nhân công ghi chỉ số điện, giảm nguy cơ tai nạn lao động trong khi ghi chỉ số và quản lý công tơ, góp phần tăng năng suất lao động. Số liệu công tơ đo đếm thu thập từ xa cũng kịp thời phục vụ việc tính hóa đơn tiền điện, giám sát và giảm tổn thất điện năng, giám sát chất lượng điện năng, tính toán và cải thiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, giám sát tình trạng vận hành của trạm biến áp và đường dây được nâng cao. Đồng thời việc ứng dụng công tơ điện tử đo xa đã giúp Điện lực Nông Cống minh bạch số liệu và giao tiếp với khách hàng, khách hàng theo dõi dữ liệu trực tuyến thông qua web.

Theo lộ trình phát triển lưới điện thông minh của ngành điện, cùng với yêu cầu về đổi mới, nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Điện lực Nông Cống dự kiến đến hết năm 2025 sẽ thực hiện thay 100% công tơ điện tử có đo xa trên địa bàn do Điện lực quản lý bán điện.

Tuấn Anh – ĐL Nông Cống, PC Thanh Hóa

 
Tin cùng thư mục :
PC Thanh Hóa: Chuyển đổi số để thúc đẩy hợp tác và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Chuyển đổi số từ “số hóa” chiếc tem nhận diện khách hàng tại Điện lực Hà Trung
Công tác chuyển đổi số tại Điện lực Yên Định
Điện lực Thị xã Nghi Sơn với công tác Chuyển đổi số
Điện lực Quảng Xương hoàn thành công tác số hóa hợp đồng mua bán điện
Điện lực Thị xã Bỉm Sơn khẩn trương về đích trong chiến dịch thay thế công tơ điện tử năm 2021
Hướng đến chuyển đổi số trong công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng tại Điện lực Mường Lát
Chuyển đổi số trong quản lý vận hành lưới điện cao thế
Điện lực Thị xã Nghi Sơn với công tác Chuyển đổi số
Đường từ nhà đến Trạm chưa bao giờ là xa
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập