Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, January 20, 2022
 
EVNNPC kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu SXKD 9 tháng và cả năm 2021 của PC Thanh Hóa
 
2021-10-29 22:09:18

 

 


 

Toàn cảnh buổi làm việc

Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) về việc rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) 9 tháng và cả năm 2021. Tham gia buổi làm việc có ông Bùi Lê Cường - Thành viên HĐTV, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban chuyên môn của EVNNPC, đại diện lãnh đạo Ban QLDA Lưới điện (BA1), Ban QLDA Phát triển Điện lực (BA2), Ban Quản lý Dự Án xây dựng điện miền Bắc (BA3) và đại diện Lãnh đạo các phòng, ban của PC Thanh Hóa.