Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Friday, January 21, 2022
 
Công tác chuyển đổi số tại Điện lực Yên Định
 
2021-11-30 15:52:37

 

Năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học, kỹ thuật trong các hoạt động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục cho phát triển kinh tế của đất nước và đời sống của nhân dân.

Để thực hiện chủ đề năm 2021 của EVN, Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, tại Điện lực Yên Định từ lãnh đạo đến cán bộ công nhân viên ai ai cũng đều quyết tâm hoàn thành công tác chuyển đổi số theo kế hoạch được giao.

TBA Định Tường 3 sau khi được chỉnh trang 5s

Công tác thay công tơ điện tử thu thập dữ liệu từ xa của lưới điện thông minh, luôn được quan tâm đẩy mạnh, tính đến 15/11/2021 Điện lực đã thực hiện thay thế lắp đặt hoàn chỉnh 100% công tơ thông minh cho các TBACC, các TBA chuyên dùng, tỷ lệ thu thập dữ liệu luôn đạt ở mức 98-100%. Đối với công tơ sau các TBA công cộng đã thực hiện thay được 19.379công tơ chiếm 38,72%, tỷ lệ thu thập dữ liệu đạt từ 96,5 đến 99 %. Việc thay công tơ điện tử đo xa có ý nghĩa rất lớn, vừa giảm được chi phí nhân công ghi chữ, các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình ghi chỉ số vừa tránh được những sai sót không đáng có từ khâu ghi chữ đến khâu nhập –truyền số liệu, lại có thể kiểm tra chỉ số bất cứ khi nào cần.

Công tác quản lý hợp đồng từ khi thực hiện số hóa hợp đồng đã giảm được khối lượng lớn hồ sơ quản lý, lưu trữ. Hơn 50.000 khách hàng được rà soát lại thông tin, cập nhật số điện thoại liên hệ. Ngoài ra, công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt cũng được tích cực tuyên truyền, vận động. Toàn điện lực có 28000 khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt. Nhờ có công nghệ điện tử mà khách hàng có rất nhiều cách để thanh toán tiền điện hàng tháng mà không cần phải trực tiếp đến điện lực như trước đây.

Bên cạnh đó, công tác quản lý vận hành cũng có nhiều thay đổi, công tác chuẩn hóa thông tin giúp cho công tác quản lý kỹ thuật được dễ dàng nhận diện, thông tin chính xác. Việc đưa vào sử dụng thiết bị bay không người lái Flycam trong kiểm tra đường dây trung thế đã giúp đơn vị QLVH kịp thời phát hiện các tồn tại, khiếm khuyết trên đường dây.

Trịnh Nga – ĐL Yên Định

 
Tin cùng thư mục :
PC Thanh Hóa: Chuyển đổi số để thúc đẩy hợp tác và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Chuyển đổi số từ “số hóa” chiếc tem nhận diện khách hàng tại Điện lực Hà Trung
Điện lực Thị xã Nghi Sơn với công tác Chuyển đổi số
Điện lực Quảng Xương hoàn thành công tác số hóa hợp đồng mua bán điện
Điện lực Thị xã Bỉm Sơn khẩn trương về đích trong chiến dịch thay thế công tơ điện tử năm 2021
Hướng đến chuyển đổi số trong công tác Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng tại Điện lực Mường Lát
Chuyển đổi số trong quản lý vận hành lưới điện cao thế
Điện lực Thị xã Nghi Sơn với công tác Chuyển đổi số
Đường từ nhà đến Trạm chưa bao giờ là xa
Phát huy hiệu quả trong quản lý vận hành lưới điện từ thiết bị flycam