Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, May 19, 2022
 
Điện lực Yên Định tổ chức huấn luyện quy trình an toàn cho CBCNV
 
2022-01-03 23:24:26

 

 

An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động, là khâu quan trọng trong hoạt động quản lý vận hành và sản xuất kinh doanh. Hàng năm, Công ty Điện lực Thanh Hóa nói chung và Điện lực Yên Định nói riêng đều trú trọng tổ chức thi và huấn luyện quy trình an toàn cho CBCNV mỗi năm 1 lần.

Thực hiện công văn số 3521/PCTH-AT ngày 14/12/2021 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc ban hành đề cương, kế hoạch huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện, thẻ AT thủy cơ, nhiệt, hóa định kỳ năm 2022. Vừa qua, Điện lực Yên Định đã tổ chức huấn luyện định kỳ quy trình an toàn cho toàn bộ CBCNV trực tiếp làm việc trên lưới điện.