Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, May 19, 2022
 
Hơn 100 hộ dân thuộc bản Bâu, Nót xã Nam Động huyện Quan Hóa có điện lưới Quốc gia
 
2022-05-06 15:10:56

 

Sau nhiều năm chờ đợi, đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho các hộ dân trên địa bàn bản Bâu, Nót của xã Nam Động huyện Quan Hóa đã hoàn thành, được Công ty Điện lực Thanh Hóa nghiệm thu đóng điện trong dịp lễ 30/4/2022 vừa qua.

Công nhân Điện lực Quan Hóa (PC Thanh Hóa) đóng điện TBA 100kVA bản Bâu, xã Nam Động, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện quyết định số 4348/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng đường dây tải điện 35kV và 02 trạm biến áp từ bản Giồi xã Thiên Phủ cấp điện cho trạm kiểm lâm bản Bâu và nhân dân 2 bản bâu và Nót thuộc khu bảo tồn các loại hạt trần quý hiếm xã Nam Động, huyện Quan Hóa”.

Trong quá trình triển khai dự án, mặc dù gặp nhiều khó khăn, do ở xa khu trung tâm; việc vận chuyển vật liệu, thiết bị chủ yếu trên các tuyến đường có độ dốc lớn, giao thông đi lại rất khó khăn, đặc biệt là về công tác giải phóng hành lang lưới điện nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa, đặc biệt là sự quan tâm, phối hợp tốt của UBND huyện Quan Hóa, Điện lực Quan Hóa và các cơ quan chính quyền xã Nam Động cũng như người dân trong khu vực có dự án đi qua trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời cũng tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kiểm soát, đôn đốc tiến độ và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh cùng với nhà thầu thi công nên dự án đưa điện đã hoàn thành kế hoạch đặt ra. Từ sự quyết tâm, nỗ lực đó, ngày 30/04/2022 cả 02 trạm biến áp đã được đóng điện thành công, đảm bảo cấp điện cho hơn 100 hộ dân trên địa bàn 02 bản.