Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Saturday, January 28, 2023
 
Công nhân Điện lực trả lại đồ nhặt được cho người bị đánh rơi.
 
2022-09-09 21:00:49

“Nhặt được của rơi trả người đánh mất” là một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của mỗi con người. Trong xã hội hiện nay, khi đâu đó tham lam và vụ lợi đang trỗi dậy, lòng tốt bị ” đánh cắp”, thì việc trả lại tài sản cho người đánh mất càng trở nên đáng quý trọng. Mỗi tấm gương người tốt, việc tốt đều là hành động đẹp không phân biệt địa vị, tuổi tác và đều đáng được trân trọng, tuyên dương.