Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, December 1, 2022
 
Điện lực thành phố Sầm Sơn vận hành lưới điện trong điều kiện mùa đông, đảm bảo giảm tổn thất đường dây và trạm biến áp.
 
2022-10-25 08:25:53

Để góp phần giảm tố đa tổn thất trên đường dây và trạm biến áp (TBA), góp phần cùng với Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022. Trong tháng 10/2022 Điện lực thành phố Sầm Sơn đã thực hiện cắt điện và tách tất cả các trạm biến áp (TBA) chuyên dùng ra khỏi lưới.