Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, December 1, 2022
 
Điện lực Hậu Lộc tăng cường công tác bảo vệ hành lang, vận hành an toàn lưới điện.
 
2022-10-25 08:51:08

Điện lực Hậu Lộc hiện đang quản lý 190,34 km đường dây trung thế, 307,42 km đường dây hạ thế, cung cấp điện cho trên 21.120 khách hàng trên địa bàn. Trong thời gian qua, đơn vị đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương và nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Hậu Lộc.