Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, October 28, 2021
 
Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành chuyển đổi toàn bộ lưới 10kV sang vận hành cấp điện áp 22kV TBA 110 kV Hà Trung.
 
2021-05-27 14:37:31

 Nằm trong dự án năng cao hiệu quả vận hành lưới điện, cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Thanh Hóa, ngày 15-16/8/2020 vừa qua Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng với Ban Quản lý dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các nhà thầu đã đóng điện thành công MBA T1 chuyển đổi lưới 10kV sang vận hành cấp điện áp 22kV. Như vậy, toàn bộ lưới điện trung áp của TBA 110kV Hà Trung đã hoàn toàn xóa bỏ cấp điện áp 10kV, chỉ còn lại 2 cấp điện áp vận hành là 22kV và 35kV.

Máy biến áp T1 trạm 110kV Hà Trung (E9.4) có công suất 40 MVA (115/38.5/11kV). Với nhu câu phát triển của phụ tải, năng cao chất lượng điện năng và vận hành linh hoạt lưới điện. MBA T1 E9.4 được thay bằng MBA có công suất 40MVA (115/38.5/23kV). Sau khi đóng điện, đưa vào vận hành, công trình sẽ góp phần đảm bảo cấp điện ổn định cho các phụ tại doanh nghiệp trọng điểm trong khu vực. Đồng thời đáp ứng các điều kiện hòa song song MBA T1,T2 san tải cho MBA T2.

Hoàn thành chuyển đổi lưới điện trung thế 10kV lên 22kV đã đem lại nhiều hiệu quả kinh tế, kỹ thuật trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh điện năng của Công ty trước nhu cầu phụ tải ngày càng cao, chất lượng điện năng cần phải được nâng cao đáp ứng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xóa bỏ cấp điện áp vận hành 10kV, hệ thống lưới điện dần dần đồng nhất cấp điện áp, cải thiện chất lượng điện áp và nâng cao độ tin cậy, đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải, nâng cao khả năng ứng phó và linh hoạt trong cấp điện áp; khả năng mang tải của đường dây tăng lên mà không phải nâng tiết diện dây dẫn do quá tải, từ đó giảm được chi phí đầu tư để chống quá tải đường dây. Bên cạnh đó, các đoạn đường dây cũ, tiết diện quá nhỏ đều được thay mới để đảm bảo chất lượng vận hành và phát triển phụ tải, qua đó góp phần làm giảm tổn thất của lưới điện trung thế, đồng thời nâng cao độ tin cậy trong vận hành.

Với đặc điểm trung tính nối đất trực tiếp của lưới điện 22kV, khi có sự cố, các bảo vệ đảm bảo tách chọn lọc đường dây bị sự cố ra khỏi vận hành, đảm bảo an toàn cho khu vực có đường dây đi qua.

Việc khai thác hiệu quả của dự án thay MBA T1 và hoàn thành chuyển đổi toàn bộ lưới điện 10kV của TBA 110kV Hà Trung lên 22kV đánh dấu một bước chuyển mới về việc đảm bảo khả năng đáp ứng nguồn điện năng cho sản xuất và đời sống dân sinh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa.

                                                                                       Tin từ 110kV Thanh Hóa

 
Tin cùng thư mục :
Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè – Núi Một
Khởi công dự án lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tĩnh Gia 2
Đóng điện chống quá tải tại xã Xuân Yên (Thọ Xuân)
Đóng điện dự án nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV trạm nghiền Xi măng Long Sơn
Đóng điện chống quá tải tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân
Điện lực Thạch Thành hoàn thành tiến độ các công trình chống quá tải, sửa chữa lớn lưới điện năm 2021
Đóng điện thành công MBA T2 (E9.27)Trạm 110kV Tây Thành Phố Thanh Hoá
Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra mang tải các trạm biến áp 110kV và tiến độ thi công dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè – Thiệu Yên.
Trạm biến áp 110kV Yên Định đóng điện thành công hai ngăn lộ xuất tuyến 22kV
Kiểm tra nghiệm thu chuẩn bị đóng điện Trạm 110kV – Tĩnh Gia 2
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập