Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Friday, December 3, 2021
 
Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCN&CNCH) tại Công ty Điện lực Thanh Hóa
 
2020-10-20 14:16:59

 

Công ty Điện lực Thanh Hóa trong nhiều năm qua luôn xác định công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCN&CNCH) là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cần phải được quan tâm, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, CBCNV-NLĐ trong toàn đơn vị.

Bộ máy hoạt động được bố trí chặt chẽ từ công ty đến các đơn vị trực thuộc

Công ty đã thành lập Ban chỉ huy PCCN&CNCH Công ty Điện lực Thanh Hóa năm 2020 gồm có 15 người, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên BCH PCCN&CNCH. Thành lập 47 Ban chỉ huy PCCN&CNCH  và Đội PCCN&CNCH  cơ sở của 27 Điện lực + Kho vật tư + Nhà khách ĐL Miền bắc + 17 của Đội Quản lý vận  hành lưới điện cao thế + 01 Văn phòng Công ty với tổng số gồm 565 người.

Cùng với đó là việc lập kế hoạch triển khai công tác CNCH năm 2020; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCC&CNCH được đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên liên tục. Nhân dịp “Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” và “Ngày toàn dân phòng chống cháy nổ”, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, phổ biến kiến thức đến tất cả người lao động... Qua công tác phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền đến nay đã phần nào làm cho người lao động, các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về kiến thức an toàn về PCCC&CNCH.  

Tính đến nay, toàn công ty đã xây dựng 71 phương án chữa cháy tại chỗ cho 31 trụ sở của các đơn vị và 41 TBA trung gian, riêng 16 TBA 110kV trên địa bàn toàn tỉnh đang phê duyệt lại do thay đổi đơn vị chủ quản. Toàn bộ các phương án PCCC trên đã được cấp trên và Công an PCCC phê duyệt.

Bồi dưỡng, huấn luyện được đặt lên hàng đầu

Định kỳ mỗi năm/lần (quý 2+3/2020) các đơn vị tổ chức diễn tập công tác PCCN&CNCH cho đội phòng cháy cơ sở của đơn vị. Việc nắm vững các quy định về công tác PCCN&CNCH, biết sử dụng các loại bình chữa cháy, các biện pháp sơ cứu người bị nạn.... Kết quả tính đến tháng 10/2020 Công ty Điện Thanh Hóa đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát PCCN&CNCH tỉnh Thanh Hóa tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho toàn bộ đội PCCC&CNCH cơ sở gồm 555 người và đều đạt các tiêu chí để được cấp chứng chỉ.

Quan tâm đầu tư, mua sắm các trang thiết bị và tăng cường công tác phối hợp.

Hàng năm cùng với việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện lập kế hoạch BHLĐ trong đó có nội dung về các biện pháp KTAT- PCCC, trang bị, dụng cụ, phương tiện PCCN cho toàn Công ty.

Hiện tại Công ty Điện lực Thanh Hóa đã trang bị đầy đủ số lượng phương tiện PCCC và đảm bảo chất lượng với: 69 Bình CO2 (MT3), 574 Bình CO2 (MT5), 121 Bình bột (MFZ4), 571 Bình bột (MFZ8), 52 Bình bột xe đẩy MFZ35 và 60 Bể cát tự chảy PCCC (1-2m3); Thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các cơ sở nằm trong danh mục của Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ.

Ngoài ra luôn tăng cường công tác quản lý hệ thống, phương tiện, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH. Theo đó thực hiện việc kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động – PCCC được tổ chức thực hiện định kỳ và đột xuất tại các đơn vị trực thuộc; Chủ động quản lý hệ thống, bảo dưỡng phương tiện PCCC&CNCH theo đúng quy định.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, bằng việc làm tốt công tác PCCC. Nên trong địa bàn quản lý điện toàn công ty không có xảy ra cháy, nổ do lỗi chủ quan.

Để đạt được kết quả đó, bên cạnh những cố gắng, nỗ lực tự thân của tập thể CBCNV-NLĐ trong Công ty còn phải kể đến hiệu quả từ công tác phối hợp với các cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH, chính quyền, cơ quan ban ngành các cấp trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản, PCCN thông qua ban hành quy chế phối hợp. Tổ chức các buổi tuyên truyền về đảm bảo an toàn trong sử dụng điện và đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, do đó đã ngăn chặn được phần lớn các vụ cháy nổ do chạm chập điện không để xảy ra các sự cố đáng tiếc về người và tài sản. Thông qua các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội lan tỏa các thông điệp về an toàn sử dụng điện.

Nhiệm vụ xuyên suốt và liên tục

Trong thời gian tới, công ty tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, làm chuyển biến mới, nâng cao về nhận thức, trách nhiệm của tập thể và đến từng cá nhân người lao động về công tác PCCC&CNCH; Chú ý đến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH nhân Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN; Tháng an toàn PCCC và các ngày lễ lớn; Thường xuyên phối hợp làm tốt công tác kiểm tra an toàn về Phòng chống cháy nổ, thẩm định dự án, kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, thiếu sót, khó khăn để khắc phục; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Tổ chức và thường xuyên kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, phân công trách nhiệm cụ thể.  Xây dựng, kịp thời bổ sung và tổ chức huấn luyện, diễn tập phương án PCCC sát thực tế, đưa ra các tình huống giả định... Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ; thường xuyên kiểm tra và tự kiểm tra các phương tiện PCCC để chủ động phát hiện và khắc phục nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm quy định PCCC. Lập và lưu trữ hồ sơ PCCC đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Mặt khác tổ chức phát động phong trào thi đua để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong công tác PCCC&CNCH, tổ chức thi đua bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ tại đơn vị, cơ sở.

                                                                                                       Hùng Mạnh – PC Thanh Hóa

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập