Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, May 19, 2022
Kế hoạch điều hành & cung ứng điện
Điện lực Thiệu Hóa (PC Thanh Hóa) cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành đền thờ tại Di tích Lịch sử Quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu.
Điện lực Thiệu Hóa (PC Thanh Hóa) cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành đền thờ tại Di tích Lịch sử Quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu.
2022-04-24 17:51
-22
Tập trung hoàn thành công tác sửa chữa lớn lưới điện năm 2020
Tập trung hoàn thành công tác sửa chữa lớn lưới điện năm 2020
2020-10-27 14:02
-566
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập