Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Wednesday, September 22, 2021
Hoạt động Đảng - Đoàn
Công tác phát triển đảng viên mới tại Điện lực Cẩm Thủy
Công tác phát triển đảng viên mới tại Điện lực Cẩm Thủy
2021-08-27 16:29
-23
Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Triệu Sơn
Kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Triệu Sơn
2021-07-12 11:08
-69
Chi bộ Điện lực Quan Hóa tổ chức kết nạp đảng viên mới
Chi bộ Điện lực Quan Hóa tổ chức kết nạp đảng viên mới
2021-04-22 17:08
-150
Hội nghị Chi hội Hưu trí Điện lực Yên Định
Hội nghị Chi hội Hưu trí Điện lực Yên Định
2021-04-09 10:03
-163
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa
Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa
2021-01-22 09:50
-240
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa xung kích ra quân tham gia tổ chức các hoạt động đầu năm 2021
Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa xung kích ra quân tham gia tổ chức các hoạt động đầu năm 2021
2021-01-11 16:12
-251
Điện lực Cẩm Thủy triển khai nghiên cứu học tập “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”
Điện lực Cẩm Thủy triển khai nghiên cứu học tập “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”
2020-12-30 09:31
-263
Đội QLVH 110kV Thanh Hóa học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (Nhiệm kỳ 2020-2025)
Đội QLVH 110kV Thanh Hóa học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (Nhiệm kỳ 2020-2025)
2020-12-27 09:51
-266
Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với đoàn kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
2020-12-10 14:48
-283
Công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Bá Thước
Công tác phát triển đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Bá Thước
2020-11-06 15:51
-317
123
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập