Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Wednesday, September 22, 2021
Thông tin dự án
Khởi công dự án lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tĩnh Gia 2
Khởi công dự án lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tĩnh Gia 2
2021-09-15 11:21
-4
Đóng điện chống quá tải tại xã Xuân Yên (Thọ Xuân)
Đóng điện chống quá tải tại xã Xuân Yên (Thọ Xuân)
2021-09-15 11:02
-4
Đóng điện dự án nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV trạm nghiền Xi măng Long Sơn
Đóng điện dự án nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV trạm nghiền Xi măng Long Sơn
2021-09-10 15:08
-9
Đóng điện chống quá tải tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân
Đóng điện chống quá tải tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân
2021-08-20 08:17
-30
Điện lực Thạch Thành hoàn thành tiến độ các công trình chống quá tải, sửa chữa lớn lưới điện năm 2021
Điện lực Thạch Thành hoàn thành tiến độ các công trình chống quá tải, sửa chữa lớn lưới điện năm 2021
2021-08-11 16:32
-39
Đóng điện thành công MBA T2 (E9.27)Trạm 110kV Tây Thành Phố Thanh Hoá
Đóng điện thành công MBA T2 Trạm 110kV Tây Thành Phố Thanh Hoá
2021-07-30 18:07
-51
Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra mang tải các trạm biến áp 110kV và tiến độ thi công dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè – Thiệu Yên.
Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra mang tải các trạm biến áp 110kV và tiến độ thi công dự án nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè – Thiệu Yên.
2021-05-27 14:42
-115
Trạm biến áp 110kV Yên Định đóng điện thành công hai ngăn lộ xuất tuyến 22kV
Trạm biến áp 110kV Yên Định đóng điện thành công hai ngăn lộ xuất tuyến 22kV
2021-05-27 14:40
-115
Kiểm tra nghiệm thu chuẩn bị đóng điện Trạm 110kV – Tĩnh Gia 2
Kiểm tra nghiệm thu chuẩn bị đóng điện Trạm 110kV – Tĩnh Gia 2
2021-05-27 14:39
-115
Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành chuyển đổi toàn bộ lưới 10kV sang vận hành cấp điện áp 22kV TBA 110 kV Hà Trung.
Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành chuyển đổi toàn bộ lưới 10kV sang vận hành cấp điện áp 22kV TBA 110 kV Hà Trung.
2021-05-27 14:37
-115
12
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập