Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, December 1, 2022
Thông tin dự án
Ngành điện nỗ lực vượt khó, quyết tâm đưa dự án đường dây Bỉm Sơn - Nga Sơn và TBA 110kV Nga Sơn vào vận hành trong năm 2022.
Xác định phát triển hệ thống lưới điện là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân, thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã triển khai nhiều dự án đầu tư, cải tạo lưới điện trên địa bàn tỉnh và tập trung mọi nguồn lực, cùng nỗ lực vượt khó, quyết tâm đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ.
2022-11-24 14:37
-4
PC Thanh Hóa chú trọng công tác đầu tư, cải tạo và đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện.
Thời gian qua, cùng với việc quan tâm chú trọng đến công tác đầu tư, cải tạo lưới điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án 110kV trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
2022-10-28 11:15
-31
Khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành
Khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành
2021-12-31 16:04
-332
Đóng điện dự án nâng công suất MBA T2 TBA 110 kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Đóng điện dự án nâng công suất MBA T2 TBA 110 kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
2021-12-18 01:30
-345
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đường dây và TBA 110kV Bãi Trành
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đường dây và TBA 110kV Bãi Trành
2021-11-19 09:28
-374
Đóng điện thành công MBA T2 Trạm 110kV Tây Tĩnh Gia 2 (E9.37) Thanh Hoá
Đóng điện thành công MBA T2 Trạm 110kV Tây Tĩnh Gia 2 (E9.37) Thanh Hoá
2021-11-09 14:19
-384
Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè – Núi Một
Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè – Núi Một
2021-10-27 15:57
-397
Khởi công dự án lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tĩnh Gia 2
Khởi công dự án lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tĩnh Gia 2
2021-09-15 11:21
-439
Đóng điện chống quá tải tại xã Xuân Yên (Thọ Xuân)
Đóng điện chống quá tải tại xã Xuân Yên (Thọ Xuân)
2021-09-15 11:02
-439
Đóng điện dự án nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV trạm nghiền Xi măng Long Sơn
Đóng điện dự án nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV trạm nghiền Xi măng Long Sơn
2021-09-10 15:08
-444
123
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập