Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, May 19, 2022
Thông tin dự án
Khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành
Khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Bãi Trành
2021-12-31 16:04
-136
Đóng điện dự án nâng công suất MBA T2 TBA 110 kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Đóng điện dự án nâng công suất MBA T2 TBA 110 kV Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
2021-12-18 01:30
-149
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đường dây và TBA 110kV Bãi Trành
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình đường dây và TBA 110kV Bãi Trành
2021-11-19 09:28
-178
Đóng điện thành công MBA T2 Trạm 110kV Tây Tĩnh Gia 2 (E9.37) Thanh Hoá
Đóng điện thành công MBA T2 Trạm 110kV Tây Tĩnh Gia 2 (E9.37) Thanh Hoá
2021-11-09 14:19
-188
Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè – Núi Một
Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Ba Chè – Núi Một
2021-10-27 15:57
-201
Khởi công dự án lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tĩnh Gia 2
Khởi công dự án lắp đặt MBA T2 Trạm 110kV Tĩnh Gia 2
2021-09-15 11:21
-243
Đóng điện chống quá tải tại xã Xuân Yên (Thọ Xuân)
Đóng điện chống quá tải tại xã Xuân Yên (Thọ Xuân)
2021-09-15 11:02
-243
Đóng điện dự án nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV trạm nghiền Xi măng Long Sơn
Đóng điện dự án nhánh rẽ đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV trạm nghiền Xi măng Long Sơn
2021-09-10 15:08
-248
Đóng điện chống quá tải tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân
Đóng điện chống quá tải tại xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân
2021-08-20 08:17
-269
Điện lực Thạch Thành hoàn thành tiến độ các công trình chống quá tải, sửa chữa lớn lưới điện năm 2021
Điện lực Thạch Thành hoàn thành tiến độ các công trình chống quá tải, sửa chữa lớn lưới điện năm 2021
2021-08-11 16:32
-278
12
Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập