Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, December 1, 2022

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

 Tên tiếng Anh: Thanh Hoa Power Company.

 Tên viết tắt: PC Thanh Hoa

 Trụ sở: 96 – Đường Triệu Quốc Đạt – Phường Điện Biên – TP Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa

 Điện thoại: 02373.291.999

 Fax: (Số fax đi:  02373.852.628; Số fax nhận: 02373.854.545)

 Website: http://Pcthanhhoa.npc.com.vn 

 Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy: Thạc sỹ : Hoàng Thanh Sơn 

  Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, 01 Ban Quản lý dự án, Có các văn phòng trực: Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, 27 Điện lực, Đội quản lý Vận hành 110kV và Khách sạn Điện lực miền Bắc. 

Công ty Điện lực Thanh Hoá là đơn vị trực thuộc Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC ) với nhiệm vụ chính là cung cấp điện các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế, xã hội cho 27 huyện, thị, thành phố của tỉnh Thanh Hóa. Đội ngũ CBCNV là.những người được đào tạo bài bản, có trình độ hiểu biết, nhiệt tình trong lao động, hết mình vì công việc góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện tốt vai trò chủ đạo của ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, phục vụ an sinh xã hội và phát triển bền vững, phục vụ tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

 Tên tiếng Anh: Thanh Hoa Power Company.

 Tên viết tắt: PC Thanh Hoa

 Trụ sở: 96 – Đường Triệu Quốc Đạt – Phường Điện Biên – TP Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa

 Điện thoại: 02373.291.999

 Fax: (Số fax đi:  02373.852.628; Số fax nhận: 02373.854.545)

 Website: http://Pcthanhhoa.npc.com.vn 

 Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy: Thạc sỹ : Hoàng Thanh Sơn 

  Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, 01 Ban Quản lý dự án, Có các văn phòng trực: Đảng ủy, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, 27 Điện lực, Đội quản lý Vận hành 110kV và Khách sạn Điện lực miền Bắc. 

Công ty Điện lực Thanh Hoá là đơn vị trực thuộc Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC ) với nhiệm vụ chính là cung cấp điện các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế, xã hội cho 27 huyện, thị, thành phố của tỉnh Thanh Hóa. Đội ngũ CBCNV là.những người được đào tạo bài bản, có trình độ hiểu biết, nhiệt tình trong lao động, hết mình vì công việc góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện tốt vai trò chủ đạo của ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, phục vụ an sinh xã hội và phát triển bền vững, phục vụ tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. 

Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập