Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, December 1, 2022

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ VÀ THU TIỀN ĐIỆN THEO PHIÊN GHI CHỮ NĂM 2012          

 

Phiên ghi
Ngày ghi
Ngày thu tiền
Năm thực hiện
Ghi chú
1
05
08
2012
 
2
06
09
2012
 
3
07
10
2012
 
2
08
11
2012
 
5
09
12
2012
 
6
10
13
2012
 
7
11
14
2012
 
8
12
15
2012
 
9
13
16
2012
 
10
14
17
2012
 
11
15
18
2012
 
12
16
19
2012
 
13
17
20
2012
 
14
18
21
2012
 
15
19
22
2012
 
16
20
23
2012
 
17
21
24
2012
 
18
22
25
2012
 
19
23
26
2012
 
20
24
27
2012
 
21
25
28
2012
 
22
30 (31)
03 (04)
2012
 

 

 

LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ VÀ THU TIỀN ĐIỆN THEO PHIÊN GHI CHỮ NĂM 2012          

 

Phiên ghi
Ngày ghi
Ngày thu tiền
Năm thực hiện
Ghi chú
1
05
08
2012
 
2
06
09
2012
 
3
07
10
2012
 
2
08
11
2012
 
5
09
12
2012
 
6
10
13
2012
 
7
11
14
2012
 
8
12
15
2012
 
9
13
16
2012
 
10
14
17
2012
 
11
15
18
2012
 
12
16
19
2012
 
13
17
20
2012
 
14
18
21
2012
 
15
19
22
2012
 
16
20
23
2012
 
17
21
24
2012
 
18
22
25
2012
 
19
23
26
2012
 
20
24
27
2012
 
21
25
28
2012
 
22
30 (31)
03 (04)
2012
 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : AdrieneQuigl
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 4400

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

  

Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập