Công Ty Điện Lực Thanh Hóa  -  Thursday, December 1, 2022

PHẠM VI, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

           NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Sản xuất, kinh doanh điện năng.

Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35kV

Đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35kV

Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện

Kinh doanh các dịchvụ Interet, viễn thông công cộng,truyền thông và QC.

Kinh doanh vật tư thiết bị điện, vật liệu điện, thiết bị viễn thông.

Xây lắp các công trình viễn thông.

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm Biến áp điện đến cấp điện áp 35 kV.

Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và TBA điện đến cấp điện áp 110 kV.

Gia công chế tạo các phụ tùng, phụ kiện cho lưới điện.

Kinh doanh và cho thuê phương tiện vận tải thiết bị nâng, nhà xưởng,kho bãi.

Bán lẻ đồ điện gia dụng,đèn và bộ đèn trong các cửa hàng chuyên doanh.

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.

Đại lý bảo hiểm.

PHẠM VI, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HÓA

           NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Sản xuất, kinh doanh điện năng.

Quản lý vận hành lưới điện đến cấp điện áp 35kV

Đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện đến cấp điện áp 35kV

Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện

Kinh doanh các dịchvụ Interet, viễn thông công cộng,truyền thông và QC.

Kinh doanh vật tư thiết bị điện, vật liệu điện, thiết bị viễn thông.

Xây lắp các công trình viễn thông.

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tư vấn, thiết kế đường dây và trạm Biến áp điện đến cấp điện áp 35 kV.

Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và TBA điện đến cấp điện áp 110 kV.

Gia công chế tạo các phụ tùng, phụ kiện cho lưới điện.

Kinh doanh và cho thuê phương tiện vận tải thiết bị nâng, nhà xưởng,kho bãi.

Bán lẻ đồ điện gia dụng,đèn và bộ đèn trong các cửa hàng chuyên doanh.

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.

Đại lý bảo hiểm.

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : AdrieneQuigl
Past 24 Hours Hôm qua : 1
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 4400

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

  

Top  |  Home
Đăng ký  |  Đăng nhập